Välkommen
Torsby               _/)
Småbåtsvarv

arbetar med att reparera träbåtar i mahogny, ek, teak, furu mm.
Gör inga motorreparationer alltså.

Torsby Konsthantverk
Utvecklar, tillverkar och marknadsför småskaliga produkter inom, textil, trä o smide.

A.Wiss Vildmarkskonsult AB
bedrev affärsutveckling, marknadsföring, styrelsearbete på ett praktiskt sätt för småföretagare sedan mitten av 1980-talet. Målinriktat och jordnära. Allt utifrån egna praktiska erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i det verkliga livet som egen företagare i över 25 år
.

Vi startade och drev Vildmark i Värmland med produkterna timmerflottfärder på Klarälven (1979 - 2005), kanot-turer (1987 -2005) och camping (1993 - 2005).
Generationsskiftade år 2000 - 2005.
Jag har alltid haft en styrelse i mina bolag..

                                                

 

A. Wiss Vildmarkskonsult AB                                                                      Kontakt