Affärsutveckling 1
Samarbete

All affärutveckling bygger på samarbete på flera sätt. Jag brukar tala om 4-dimensionellt samarbete.

Uppåt - neråt. Olika stora företag. Olika tydliga företag. Olika profiler.

Framåt - bakåt. En liten partner kan bli stor och en stor kan bli liten. Det finns de som strävar och drar och det finns de som bromsar. Bägge kan ha sina fördelar.

Höger - vänster. Kollegor åt olika håll både när och fjärran.

Tidsfaktorn - när med andra ord. 

Alla som vill samarbeta måste tolerera att den som vill samarbeta kan göra det med flera samtidigt. Viktigtär att förklara varför, för vem och vad och vilka samt vad målen är.


Affärsutveckling 1