Affärsutveckling 2

Vad gör vi idag

n   Uppföljning första mötet

n   Turism som fenomen

n   Test Chef - Kaffe

n   Produkt - Tjänster

n  Produkt - Marknad

n   Lunch

n   Teori + diskussion

n   Lite teori + diskussion

n   Kaffe

n   Lite teori + diskussion

n     målet idag ... ?

Uppföljning

n   Syfte

n   Vad skall vi hålla på med och varför ?

n   Kunden

n   Vad är det för nytta för kunden ?

n    Mål

n   Vart står vi och hur mår vi om tre år ?

n   Har ni skrivit ner era syften och mål ?

Turism som fenomen

n   Temporära besök utanför hemorten (släkt - vänner)

n   10 % av medborgarens konsumtion

n   10 % av medborgarens investeringar

n   En svensk turist köper för 250 kr/dygn

n   En utländsk turist köper för 600 kr/dygn

n   En affärsresenär köper för 2000 kr/dygn

Turism
BNP o 100 lappen

n   BNP

n   10 % Världen

n   6 % Europa

n   3 % Sverige

n   100-lappen

n   Bo

n   €ta

n   Resa

n   4 - 20 % är G…RA

n   Varelse - Görelse

Sverige

n   125 mdr (2,8 % BNP)

n   Skog + fiske + jordbruk = 2,5 % BNP

n   160000 personer  i 22000 företag

n   Importöverskott 5 mdr

Turismnäringens struktur

n   40 % transportföretag

n   40 % boendeanläggning

Produkten - turism

n   Turistprodukten är en lång kedja av upplevelser, tjänster och varor.

n   Turisten är aldrig besvärlig utan en förutsättning så att du har ett arbete att gå till.

Varor och tjänster

n   Tjänster går inte att "ta på Värdet avgörs av mottagaren.

n   Tjänster kan inte lagras Kunden avgör när tjänsten skall utföras och först då produceras den.

n   Produktion, leverans och konsumtion av tjänsten sammanfaller. Just in the same time.

n   Tjänster är svåra att demonstrera. Tjänsten upplevs i det ögonblick den utförs.

Varor och tjänster

n   Tjänster innebär social kontakt. Tjänster kräver alltid personlig kontakt. En människa utför tjänsten och en annan konsumerar den. Kunden blir delaktig i själva tjänsteproduktionen.

n   Oftast mer komplicerat att mäta tjänster än varor. En mängd olika intryck ger kunden en upplevelse av tjänsten, snabbhet, noggrannhet, omdöme, renlighet, intresse, atmosfär m m

n   Tjänstekvalitet är tvådimensionell En teknisk sida - Vad ska göras ? En funktionell sida - Hur skall det göras ?

Viktigaste konkurrensmedlen
för din produkt

n   Mycket nöjda gäster = ger nya gäster

n   Nöjda gäster = återkommande gäster

n   Liknöjda gäster = återkommer ej

n   Missnöjda gäster = minskar marknaden

n   1 -  =  8 +

Test o Kaffe

n   Chefsroller

Produktutveckling
öka lönsamheten

n   Förbättra produkter

n   Paketera produkter

n   Nya produkter 

n   Marknadsföra den bättre

n   Nya marknader

n   Prissättning

n   M m

Produkt- och marknads-utveckling

n   Gammal produkt

n   Ny produkt som snart blir gammal

Vad är produkt-utveckling

n   Kunden bestämmer

Nivåer på produkt-utveckling

n   Uppfinningar (innovation)

n   Förädling (prestanda)

n   Kombination (paketering)

n   Ta bort något

n   Vad är det som bär i en produkt?

n   Definiera detta noga.

n   Behåll det.

Gamla produkter
EFI-modell för din gamla Produkt

Ta fram argumenten

n   Få fram argument som attraherar kunden

n   Rangordna innebörden i argumenten för kunden

n   De tre bästa skall alltid fram.

n   < 20 sek (profil symbolik)

n   < 4 min (identitet verbalt)

n   Sedan är det kört

Nya produkter
Samarbeta / integration med stora och små

n   Äta

n   Resa (carriers volym)

n   Bo

n   Göra

n   Handla, se, rida, É..

n   Rasta

n   Tanka

n   Turistinformation

n   Med mera

 

n   KUND-NYTTA  !!!

Gästen bedömer
produkten hela vägen

n   Från avfärd till hemkomst

n   Från destinationsgräns till destinationsgräns

n   Infartsvägen - profil

n   Skyltningen - språket

n   Attraktionen - toaletten

n   Restaurant - stolen

n   Butiken - sortiment

n   Hotellet - sängen

n   Campingen - lekplatsen

n   Stugbyn - tvätta bilen

n   HELHETEN !!!

Produkt

n   Produktutformning

n   Produktutveckling

n   Sortiment

n   Kvalitet (rätt kvalitŽ)

n   Materialval (trä - plast)

n   Varuprov (testresa)

n   Julkort

n   Give away

n   Profil

Service

n   Teknisk service

n   Reparation/underhåll

n   Reservdelar

n   Rutiner (smidigt)

n   Kundbevakning (komma hem)

n   Garanti (giltigt förfall)

n   Uppföljning av leverans

n   Språk (ÓrenÓ dialekt)

n   Felhantering (kund som bryr sig)

Distribution

n   Leveranstid

n   Leveranssätt

n   Leveranssäkerhet

n   Förpackning

n   Lagerhantering

n   Bokningsrutin

n   Tillgänglighet

n   Lokal

n   Transportsätt

n   web

EFI-modell för din nya Produkt
Dödssynder inom tjänstesektorn

n   likgiltighet - kylighet

n   virrighet - bryskhet

n   nedlåtande attityd

n   paragrafrytteri

n   mekaniskt beteende

n   att inte hålla löften om innehållet i tjänsten

n   att skräpa ner och inte göra rent efter sig

n   att inte ta reda på kundens verkliga behov

n   m m

1 Vad kännetecknar bra produkt
och tjänst ?

n   Personlig kontakt

n   Tjänsteutövarens attityd, uppträdande och klädsel. Kunden vill vara i centrum.

n   Tillgänglighet

n   Rätt plats, öppettider

n   Flexibilitet

n   Förmåga att snabbt anpassa sig till kundens krav. Kvalitet handlar om kravuppfyllelse.

2 Vad kännetecknar bra produkt och tjänst ?

n   Pålitlighet

n   Tidspassning, leveranssäkerhet

n   Yrkeskunskap

n   Professionell

n   Snabb reklamations-behandling

n   Nu

3 Vad kännetecknar bra produkt och tjänst ?

n   Anseende / Image

n   Att allt stämmer hela vägen

n   Fysiska faktorer

n   Väntrum, toaletter, tillgång till telefon, rent och snyggt, området, information, m m

Kunden är aldrig besvärlig !

n   Kunden avgör om den fått rätt kvalitet på en produkt.

n   Vi måste ge kunden möjlighet att välja produkt.

n   Kunden är beredd att betala för den produkt som kunden vet tillfredställer kundens behov.


Hemläxa - Kundbegreppet
n   Definiera vem som är Din kund.
n   Definiera vem Du är till för.
n   EFI-modell för Produkt hos din konkurrent.