Affärsutveckling 3
Marknad o Målgrupp

Uppföljning av tidigare möten.
Det är viktigt att ta om och se till att allt är med.
Dagens tema är Marknader, målgrupper och kundnytta.
Framgångsrika kunder - vad är det?

Affärsutveckling 3

Anders Wiss
A.Wiss Vildmarkskonsult AB, Sundbergsvägen 13, SE-685 32 Torsby
Tel 0560-688800, Fax 0560-688800, Mob 070-5570232
e-post: anders§wiss.se (byt ut § mot @ vid epost)