Affärsutveckling 3

Vad gör vi idag

n   Uppföljning 1:a mötet

n   Idé o Mål

n   Uppföljning 2:a mötet

n   Produkt egna o andras

n   Test konflikt - Kaffe

n   Marknad o grupper

n   Lunch

n   Marknad, Priser

n   Teori + diskussioner

n   Kaffe

n     målet idag ... ?

Uppföljning 1

n   Era Syften

n   Ni vet vad ni håller på med och varför !

n   Era Mål

n   Dit skall vi och där är  vi om tre år !

Uppföljning 2

n   Era Produkter

n   Ni vet vad ni har för produkter

n   EFI - diagram

n   Vad är det som bär er produkt

n   Era argument för er produkt

n   Konkurrenters produkt

Test o Kaffe

n   Konflikthantering

n   Finns inte rätt o fel

Viktigaste konkurrensmedlen
för dina marknader
Nöjda gäster

n   Mycket nöjda gäster ger nya gäster.

n   Nöjda gäster kommer tillbaka.

n   Liknöjda gäster ser du inte mer.

n   Missnöjda gäster ser till att det blir det färre gäster hos dig. Tyvärr.

Hur får man nöjda framgångsrika gäster

n   Visa vad du har och vad du vill göra med gästen

 

 

n   Bestäm profil (hur skall du se ut)

n   Lev upp till profil (hur ser du ut)

 

n   Gästen kan då välja rätt och blir en nöjd kund.

Profil
Identitet
Image

n   Vad man vill att andra skall tycka om företaget

n   Hur vill vi bli uppfattade av marknaden.

n   Du bestämmer själv den profil du vill ha på din verksamhet.

n   Rådgör med andra som du har förtroende för.

Profil
Identitet

Image

n   Hur man själv är.

n   Leva upp till bestämd profil.

n   Stämmer min identitet överens med beslutad o bestämd profil?

n   Kan jag leva upp till profilen ?

n   Jag skall leva upp till profilen i alla lägen.

Profil
Identitet
Image

n   Vad andra tycker om personalen, företaget o produkten.

n   Huruvida image stämmer överens med profil gör man med hjälp av marknadsundersökning.

n   Fråga kunden/gästen

n   Fråga intressenten

n   Fråga leverantören

Om Marknads-undersökning visar

n   att image och profil stämmer:

 

n   Bra jobbat !

n   Gästen är "hemma".

 

n   Koncentrera er på Produktreklam och underhåll profilen !

n   Ger fler rätta kunder.

Om Marknads-undersökning visar

n   att image och profil inte stämmer

 

n   Frustrerad gäst.

n   Gästen är "inte hemma".

 

n   Koncentrera er på Profilreklam

n   Väljer rätt gäst åt dig.

Om Marknads-undersökning visar

n   att identitet och profil inte stämmer 

n   Förändra identiteten internt dvs internreklam

n   Internutbildning

n   Klä upp personalen

n   Måla om hemma

n   Använd annan utrustning

n   Kommunicera beslutad profil internt (mycket)

Produkt - och Marknadsutveckling

n   Idag = Gammal produkt på gammal marknad

n   Ny marknad som snart blir gammal

n   Marknadsutveckling = Gammal > ny marknad med gammal produkt

Marknads-utveckling
öka - lönsamheten

n   Förbättra marknaden

n   Paketera marknaden

n   Nya marknader 

n   Bättra på produkten

n   Ny produkt

n   Kompletterande produkt

n   Prissättning

n   Ny agent

n   M m

Marknader och Målgrupper

n   Definiera era geografiska marknader.

n   1 Lokal marknad

n   2 Regional marknad

n   3 Nationell marknad

n   4 Internationell marknad

Marknader och Målgrupper

n   1 Lokal - Div 5, 6

n   Samarbeta lokalt

n   Kunden är i närheten

n   Vägar (kan nå oss hur)

n   Jag syns tydligt lokalt

n   När kundnytta (julbord)

n   Hur kundnytta (Mors dag)

n   Var kundnytta (rallyt)

Marknader och Målgrupper

n   2 Regional - Div 2,  3

n   Samarbeta med andra i regionen

n   Få gästen att komma till regionen.

n   Jag syns ofta

n   Komplement till andra i regionen.

Marknader och Målgrupper

n   3 Nationell  - Allsvenskan

n   Samarbeta med andra i Sverige

n   Få gästen att komma till regionen.

n   Jag syns sällan.

n   Komplement till andra i Sverige.

Marknader och Målgrupper

n   4 Internationell  - Europacup, UEFA,

n   Samarbeta med andra i Scandinavien

n   Få gästen att komma till Scandinavien.

n   Tur om jag syns. Inte nödvändigt.

n   Komplement till andra i Scandinavien.

Marknader och Målgrupper

n   Skriv ner era geografiska marknader och vilka produkter ÓgeografinÓ köper.

n   Omsättningsiffror/år

n   Gissa inte utan uppskatta

Marknads-
och produktutveckling
(blankett)

Marknads-
och produktutveckling
(Målgrupp)

n   Idag = Gammal produkt på gammal målgrupp

n   Nya målgrupper som snart blir gamla

n   Marknadsutveckling = Gammal > ny målgrupp med gammal produkt

Marknader
och Målgrupper

n   Definiera era målgrupper för era produkter

n   Intressen

n   lder

n   Hobby

n   Utbildning

n   Ekonomi

n   Familjesituation

n   Yrken

n   Säsonger

Marknader
och Målgrupper

n   Intressen

n   Aktiva människor

n   Vilande människor

n   Må bra

n   Stressa av

n   Upptäcka

n   Media- o bok-läsare

Marknader
och
Målgrupper

n   lder

n   Pensionärer

n   Medelåders

n   20 -  30 år

n   15 - 20 år

n   Under 15 år

Marknader
och Målgrupper

n   Hobby

n   Handla

n   Modellflyg, bilar

n   Cykel - Dressin

n   Ute i naturen (kanot, gå)

n   Fiske - Jakt

n   Hantverk - Konst - Musik

Marknader
och Målgrupper

n   Utbildning

n   Högstadie

n   Student

n   Teknisk

n   Akademisk

Marknader
och Målgrupper

n   Ekonomi

n   Husägare

n   Båtägare

n   Låg-, medel-, höginkomst

n   Kapital, aktier ...

Marknader
och Målgrupper

n   Familjesituation

n   Gifta

n   Ogifta

n   Familjer utan barn

n   Familjer med barn

n   Unga familjer

n   Ensamstående med/utan barn

Marknader
och Målgrupper

n   Yrken

n   Ingenjör, lärare, läkare

n   Offentliga

n   Verkstäder

n   Tjänste/konsult-folk

Marknader
och Målgrupper

n   Säsonger

n   Vilka kommer när på året

n   Geografiska marknader

n   Målgrupper

Marknader
och Målgrupper

n   Skriv ner målgrupperna och vilka produkter "målgruppen" köper.

n   Omsättningsiffror/år

n   Gissa inte uppskatta

Marknader o målgrupper (blankett)

Marknader o målgrupper

n   Sammanställ var och en för sig själv

n   Produkter

n   Marknader

n   Målgrupper

n   x, y ,z 3 dimensioner

Marknader o målgrupper (blankett)

Marknader
och

Målgrupper 1

n   Slutsatser

n   Koncentrera er och bearbeta marknaden o målgruppen

n   Lite jobb och bra resultat

n   Lätt att säga nej

n   En dag en gång per år innan er budget läggs

n   Intressant att veta

n   Stäng företaget denna enda dag.

Marknader
och
Målgrupper 2

n   Alla skall deltaga i marknadsabetet!

 

n   Finns det nya målgrupper

n   Finns det nya marknader

n   Finns det kollegor som man kan Óhänga påÓ

n   Dyra marknader tar låter man bli.

n   Dyra målgrupper låter man bli

Kundtrappan

n   Skapar en Ambassadör

n   Förväntan överträffas

n   Ger en Helkund

n   Förväntan motsvaras

n   Ger en Kund

n   Erbjudanden testas

n   Prospekt

Diverse

n   Det är billigast att vårda befintliga marknader och befintliga målgrupper

n   Förbered noga innan du ger sig ut på okända hav.

n   Prickskytte billigast

n   Var inte rädd för att lägga ner projekt

n   Prioritera alltid lönsamhet på sikt

n   Mental uthållighet

Produktkalkyl
och
Priser

n   Vad ingår i produkten

n   Förbrukning, underhåll

n   Löner, soc avgifter, avtal

n   Finansiering, avskrivning, hyra, leasa

n   Försäkringar, skatter

n   Vinst, utveckla, utbilda

n   Administration

n   Marknadsföring PR

n   Provisioner, agenter

Produktkalkyl
och
Priser

n   Privat- o Företagsmarknad

n   Säsongspriser

n   Grupp- o skol-priser

n   Familje-, o Barn-priser

n   Rabatter, provisioner

n   Alla offerter skall inte bli en order.

n   Pruta inte.

n   Förändra produkten om ni vill ge ett annat pris

Produktkalkyl
och
Priser

n   Plus

n   Minus

n   Multiplikation

n   Division

n   Antal gäster

n   Rita kurvor

n   Gissa inte - Uppskatta

n   Scenario

n   Bäst, medel o sämst pris

n   LÖNSAMHET !

Produktkalkyl
och
Priser

n   Ni skall stå upp för priset

n   Argumenten kommer från vision - affärsidŽ - mål

n   Profil ärstarkt argument

n   Kund som valt er efter vision, idŽ o mål samt profil är ÓrättÓ kund.

n   De rätta kunderna är inte priskänsliga ?

n   De rätta kunderna ger flera rätta kunder.

n   VÄLJ  KUND !

Viktigt för att lyckas

n   Affärsidé (bestäm själv)

n   Målsättning (vart ska jag)

n   Profil (hur ser jag ut)

n   Produkten (jag erbjuder)

n   Positionen (var är jag)

n   Målgrupper (var finns de)

n   Gör Målstyrda aktiviteter

n   Genom att tillfredställa kundernas behov och önskemål uppnår företaget sina egna mål - lönsamhet

Alla PPPPP'n

n   Profil

n   Produkt/tjänst

n   Pris/avgifter

n   Personal

n   Promotion

n   Plats

n   PR ..

n   Pådrivande

n   Pålitlig

n   P P P

Påverkan på försäljningen

n   Kompetens kan ej kopieras

n   Profil är svår och tar lång tid att kopiera

Hemuppgift

n   Gör matriser för målgrupper o marknader

n   Analysera detta

n   Var är  lönsamheten

n   Vad är roligast

n   Vad kan vi sluta med 

n   Bestäm prispolicy