Nyckeltal

Nyckelta som man kan styra sin verksamhet efter. för att få långsiktig lönsamhet.

 

Kassalikviditet
måltal = 140 %

Omsättningstillgångar + varulager
Korta skulder

 

Soliditet
måltal = 25 %

Eget kapital
Summa tillgångar

 

Vinst marginal
måltal = 10 %

Vinst före skatt
totala omsättnigen

 

Avkastning på eget kapital
 % bör vara större än bästa bankräntan

Nettoresultat
Justerat eget kapital

 

Skuldsättningsgrad
Ju lägre desto bättre

Totala skulder
Justerat eget kapital

 

Justerat Eget kapital

= Eget kapital + 72 % av obeskattade reserver

 

Direktavkastning

Utdelning per aktie
Aktiekurs