Albin motorer. Tekniska data och Råd och Tips.

Här finns olika tips på Albin-motorer. Bengt Kämpe och många Albin-motor-ägare har bidragit med sina erfarenheter. Denna informations- och tips-bank byggs upp efterhand. Vi får se vilken nytta detta kan ha för alla Albin-motorägare på sikt.
Målet är att ingen Albin-motor eller Albin-motordel skall hamna på skroten.
Albin-motor skall tuffa och gå länge. Vi får hjälpas åt.
Drömmen/visionen är att alla Albin-motorer skall bli evighetsmaskiner.
Albin O-1 Ingen information ännu.
Albin O-11 Jungman Lagerspel o oljepump.
Albin O-2 Lite information om O-2
Albin O-21 Kadett Många tips
Albin O-22 Teknisk info.
Albin O-4 Ingen information ännu.
Albin O-41 Avtappningskran
Albin O-411 Styrman Mitten av 1950-talet.
Albin A-2 1916
Albin AD-2 Full produktion 1964.
Albin AD-21 Teknisk info.
Albin AL-22 Historik.
Albin AL-23 Båtsman Produktionsstart 1923.
Andra Albin-motorer Diverse de andra Albin-motorer.
   
Tips o råd o div information Många av tipsen o råden gäller för de flesta av Albin-motorerna. Diverse information.
Serviceplatser o verkstäder. Lista på var man får hjälp med sin motor. Instruktionsböcker.
Albin historia Lite historik om Albin o Erik Larsson och annat om Albin Motor.
Albin diverse annat Handpump
Annonser Gamla annonser.
Albin Motorlista idag Lista på var en del av Albin-motorerna finns/har funnits.
Albin motornummer Tillverkningsnummer och årtal för Albin-motorer.
2021-04-21 9:30 Torsby Småbåtsvarv _ ___ _/) __