Albin motorer. Tekniska data och Råd och Tips.

Här finns olika tips på Albin-motorer. Det är bara början. Bengt Kämpe och många Albin-motor-ägare har bidragit med sina erfarenheter. Denna informations- och tips-bank byggs upp efterhand. Lägger upp info efterhand.
Vi får se vilken nytta detta kan ha för Albin-motorägare på sikt.
Målet är att ingen Albin-motor eller Albin-motordel skall hamna på skroten. Albin-motor skall tuffa och gå länge. Vi får hjälpas åt.
Drömmen visionen är att alla Albin-motorer skall bli evighetsmaskiner.
Tips o råd - Albin-motor Många av tipsen o råden gäller för de flesta av Albin-motorerna.
Albin O-1 tomt
Albin O-11 Jungman Lagerspel o oljepump
Albin O-2 tomt
Albin O-21 Kadett Många tips
Albin O-22 Teknisk info
Albin O-4 tomt
Albin O-41 Avtappningskran
Albin O-411 Styrman Mitten av 1950-talet.
Albin AD-2 Full produktion 1964
Albin AD-21 Teknisk info
Albin AL-22 Historik
Albin AL-23 Båtsman Produktionsstart 1923.
Andra Albin-motorer Diverse andra Albin-motorer
   
Serviceplatser o verkstäder. Lista på var man får hjälp med sin motor. Instruktionsböcker
Albin historia Lite historik
Albin diverse annat Tomt än så länge
Annonser Gamla annonser
Motorlista Lista på var en del av motorerna finns idag.
Albin motornummer Lista på tillverkningsnummer och årtal för Albin-motorer.
2021-01-15 10:10 Torsby Småbåtsvarv _ ___ _/) __