ABC-dinge

ABC-dingen är en liten släpjolle att användas till landstigning från större båtar. ABC står för Aktiebolaget Bröderna Claesson. De hade sin verkstad i Kungälv och verksamheten startades 1907 och 1982 lades företaget ned. De tillverkade allehanda Triss-jollar, Stor-Triss, fritidsutrustningar som skridskor, tält, campingutrutning mm.

1955 ca

Dingen är ca 2,4 m lång och 1,3 m bred och roddes med ett par åror.

1959 ca

ABC-dingen köps av Algot Wickberg, Göteborg. Dottern Len a(född 1942) kom ihåg att pappa tyckte den var dyr.

1959-1984

ABC-dingen är med Kostern Heia på Kattegatt, Skagerrack och i Östersjön. Familjen Wickberg var en seglande familj.

1984

ABC-dingen tas om hand av dottern Lena och mågen Gustaf Lind. Den används några år men blir undanställd på deras gård ca 1988.

2015

ABC-dingen ges till Anders Wiss som har för avsikt att ställa den i ordning. Det finns nog inte många, om ens någon, ABC-dinge kvar idag.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-05-04 ABC-släpjollen på sin egen nya vagn utanför Båtvilan 10:3 i Säffle.
 
 
2017-05-13 Får durkarna till ABC-dingen som Håkan Lindh, Torsby hämtade i Nol då han var nere i Göteborg i andra ärenden.
   
2017-05-21 18:50