Minsveparen M51 HMS Hanö var stödfartyg åt den svenska fiskeflottan i Nordsjön mellan åren 1955 - 1976.

Undertecknad var Telehantverkare ombord hösten 1966 vilket innebar att jag reparerade och servade elektronisk utrustning som radar, radio, ekolod, sonar generatorer och annan elutrustning ombord på fiskebåtarna. Jag hade med mig verktyg o reservdelar till de vanligaste förekommande utrustningarna som fanns ombord på fiskeflottan..
Vi hade huvudstaden Lerwick på Shetlandsöarna som hemmahamn i två månader.
Nedanstående bild är hämtad från Wikipedia. Det byggdes sex minsvepare i samma klass.

Minsvepare
Klass: Hanöklass - Fartygsnummer: M51
Historia
Beställd Juni 1950  - Byggnadsvarv Karlskronavarvet, Karlskrona
Sjösatt 14 maj 1952  - I tjänst 24 april 1953 - Tagen ur tjänst den 30 juni 1982
Tekniska data
Deplacement 275 ton - Längd 42 m - Bredd 7 m - Djupgående 2,4 m
Maskin 2 st Nohabdieslar 2x455 hk KaMeWa-propellrar
Fart 14,5 knop
Besättning 20
Bestyckning 2 x 40 mm kanoner