Segelbåtstypen Trollungen - Historia

Konstruktör

Bertil Bothén (1892-1966), Göteborg.
Bertil seglade för Göteborgs KSS tillsammans med sin kusin Björn som var 9 månader och 12 dagar yngre än Bertil.
De förberedde sig båda inför OS-seglingarna i Nynäshamn i 10-metersklassen i båten Marga-2 den 20 och 21 juli 1912. Tyvärr gick det inte så bra för Marga som kom fyra och sist i båda seglingarna. Vann gjorde den andra svenska båten Kitty-1 före finska Nina och ryska Gallia II.
KÄLLA: SOF/Tommy Wahlsten

 


1926 Trollungen ritades av Bertil Bothén, Göteborg detta år. Båten är ca 6,2 m lång, 1,8 m bred, =,7 m djup och för 15 kvm segel. Hur många som byggts vet vi inte än. Kanske 60 - 70 st.
  Hämtat från Statens Maritima Museum: Kommentarer till ritningen ovan
Entypsbåten Trollungen ritad av Bertil Bothén, inledde en epok i svensk segling, inte båten som sådan, trots att den kravellbyggda båten i mahogny påminde om en Hauptmöbel, men för 1300 kronor, utan för att Trollungen var den första i en lång rad av entypsbåtar som äntligen blev etablerade i den svenska båtvärlden. Redan vid förra sekelskiftet hade flera försök gjorts: Måsar ritad av John Johnson 1901, Lisbeth båten 1902 ritad av Henning Haglind, Tärnor ritad av Carl Holmström 1903 och Svanor samma år av John Enberg. Senare ritade Erik Salander Lara båten år 1915. Anledningen till att ingen bestånde framgång för entypsbåtar kunde åstadkommas var flerfaldiga: knappast ingenting utöver verktyg, maskiner och redskap tillverkades i en och samma form, bilar hade ännu inte börjat rulla på vägarna. Därtill kom en massiv opinion från båtkonstruktörerna mot entypsbåtar som man menade hämmade utvecklingen. Man kunde också peka på de resultat som den snabba båtutvecklingen genomgått under 1890-talet. Först med Trollungen som kom på vattnet 1927 kunde entypsbåtarna etableras, samma år som den första serieproducerade Volvon rullade av bandet vid Torslanda. Opinionen hade börjat svänga till förmån för standardisering. Genom att bygga i serier kunde varor bli billigare, ge bättre lönevillkor, kortare arbetstider än exempelvis båtvarvsnäringen. Det var givetvis svårt att producera träbåtar industriellt, men industriproduktion blev ett eftersträvansvärt ideal och med detta miskade motståndet mot entypsbåtarna som under 1930-talet oavbrutet ökade i antal. 1930 ägde Stockholmsutställningen rum där funktionalismen visades för 4 miljoner besökare. 10 år senare hade statsminister Per-Albin Hansson, skeppsredaren Sven Saléns vän skapat en mycket framgångsrik ideologi kring kollektivism och funktionalism som den svenska modellen. 53.8% av väljarna ställde sig bakom denna 1940 i S rekordval. Sven Salén inspirerades av landsfadern Hansson med sin folkhemsideologi och knöt an till detta med sina visioner om en båt med ett "högre syfte" Denna båt var Folkbåten, en båt som kunde bli var man egendom tack vare funktionalismen. Men det är en annan historia. Så vidlyftiga tankar hade inte Bothén när han resonerade kring Trollungen som han ritade som en "släng- och badbåt" som han utryckte det för Badgästernas Segelförbund i Göteborg.
  Hämtat från Statens Maritima Museum: Kommentarer till ritning.
Hej Malin, även ritningar i fragment kan ge anledning till nedslag i historien, de kan motsvara noterna i musiken. Innan vi lägger Trollungen åter till handlingarna är det på sin plats med en ytterligare kommentar: Tre båtar byggdes och seglade sommaren 1926. Trollungen var snabb i lätt vind men alldeles för vek under friska vindförhållanden. Bertil Bothén beslöt då att göra en större revidering eftersom bara tre båtar hunnit tillverkas. Bland annat ökades skrovets längd med omkring en meter. Modifieringen blev mycket lyckad, båten var lika snabb som tidigare i lättvind men bar nu fulla segel i 8-10 sek. meters vind.
Det byggdes vad jag har kunnat få fram sedan omkring 60-70 stycken båtar. Några hamnade i Gävle. Att det inte blev fler får nog tillskrivas konkurrens från billigare båtar, framförallt Stjärnbåtar och Långedragsjullar i 18 kvm. klassen.
Ritningen på Trollungen daterad 1926-10 gällde således de tre först byggda båtarna.
   
 

 

GKSS

GKSS register 1933 på Trollungar.

   
   
   
 

 

 

 

 

 

0000000000  
2019-01-13 13:57