Liten mahognybåt byggd 1959. Lottbåt i Karlstad.

1959

Båten, byggd på förmodligen ett Karlstadsvarv (kanske Dahlström & Svensson) detta år då motorn är från 1959. Båten var en lottbåt och lottades ut av förmodligen Karlstads Motorbåtsklubb. Vinnaren till Båten bodde i Skoghall och han ville inte ha Båten utan Vilhelm Eldin, Deje köpte Båten till sin son Gösta som p g a sjukdom inte kunde köra bil. Köra båt gick bra och Gösta kunde lätt ta sig i och ur Båten. Båten sjösätts i Visten som ligger mellan Klarälven och Mellan-Fryken ca 4 mil norr om Karlstad.
Längd ca 6 m, bredd ca 1,9 m, Djup ca 0,5 m. Motornummer på Albin O-21 är 32318 och den är byggd 1959. Båten är helt byggd i mahogny med sågade ekspant. Det är hela bordbrädor, finns alltså inga skarvar med laskar på bordläggningen. Båten är orörd, dvs ej sönderskruvad beträffande installationer o beslag. Alla skruvhål är pluggade, även inombords.
1960-talet Ulla Perssons mormor Märta o morfar Vilhelm Eldin äger Båten. De har Båten i sjön Visten och Gösta fiskar mycket med den. De underhåller Båten hela tiden och den änvänds flitigt.
1972 Ulla Perssons föräldrar Hellny och Sigvard Lövgren tar över Båten och har den i Visten. Hellny's far Vilhelm avlider detta år. och
1976 Hellny''s bror Gösta avlider.
1980 Det görs ett grundligare underhållsarbete på Båten. Slipas trären och oljas o lackas m m berättade Hellny Lövgren. Motorn får även en Dynastart. Kapellet är sytt av en sömmerska i Deje. Hellny Lövgren har inpregnerat kapellet ett flertal gånger.
ca 2000 Båten tas över av Ulla och Ola Persson, Kisterud, Västra Ämtervik ca 10 km söder om Sunne i Värmland. De har Båten i Fryken några år.
2012 Båten är i sjön Fryken detta år för att sedan stå på land i ett uthus på gården i Kisterud.
2015 febr Ola Persson ringer och undrar om Anders Wiss vill ta över Båten. Anders Wiss kommer överens med Ola Persson att hämta Båten när snön gått bort.
2015 april Ulla Persson ringer och undrar om Anders Wiss blir ledsen om han inte får ta över Båten. En systerson till Ulla tänker reparera Båten. "Vad bra" blev svaret från Anders Wiss." Ju fler som ägnar sig åt att rädda träbåtar desto bättre."
2017-01-20 Ola Persson ringer igen och undrar om Anders Wiss fortfarande är intresserad av att ta över Båten. Anders Wiss kommer överens med Ola Persson att hämta Båten när snön gått bort. Båten står i vägen på Ola's gård för utbyggnad av jordbruksverksamheten. Ulla's systerson hinner inte med eller har tappat intresse för att reparera Båten.
2017-04-16

Anders Wiss får Båten och hämtar idag den hos Ulla o Ola Persson, Kisterud, Västra Ämtervik ca 15 km söder om Sunne. Båten är i behov av reparationer bl a akterspegel och fördäck.

Båten är väldigt fri från gamla skruvhål och beslag. Båten är inte sönderskruvad. Kapellet är friskt. Motor gick att röra på när jag hämtade den. Det som skall åtgärdas är akterspegeln samt fördäckets ytterkanter mot skarndäck och skarven mellan fördäck och skarndäck. Mahognyn i bordläggningen är gulblek. Lacken på bordläggningen är hel så man behöver nästan inte lacka Båten. Jag skall försöka få Båten i sjön 2018.

 

Båten i Torsby

 

Babords bog.

 

Ser inte så bra ut högt uppe på akterspegel på babords sida.

2017-05-03 Båten har tvättats och skall ställas in i verkstaden snart för att repareras. Kapellet skall lämnas in för tvätt och inpregnering. Akterspegeln är rutten på babord uppe vid däcket.
2017-05-12

Idag så kom Båten in i verkstad för att börja med reparerationerna. Skall bli intressant att ta itu med akterspegeln.
Mål med alla reparationer av äldre träbåtar som jag gör är att använda originalmaterialet så långt som det någonsin går. Båten är gammal och Båten får vara grå om materialstyrkan är ok. Visten kommer att ha samma mål beträffande material som alla mina andra reparationer.
Skall man byta material p g a utseende så kan man lika gärna bygga en ny båt.

 

Båten på väg in i verkstaden.

 

Båten på plats för att åtgärda akterspegeln först. Fördäcket tas senare. Till vänster står det en bohusjulle med en Albin O-1 motor i.

 

Behöver städas lite.

 

Albin O-21 med gubbstart. Det sitter även en Dynastart på motorn.

 

Albin O-21 med motornummer 32318 anger att motorn är byggd 1959 enligt listan från Albin Motor
 

Akterbänken o smutsigt nedfällt kapell. Kapellet är helt och skall lämnas in på tvätt.

2017-05-17

Sågat upp akterspegeln för att komma åt ordentligt. Akterbänken var antagligen monterad innan däcket lades. Omöjligt att ta loss i alla fall utan att förstöra väldigt mycket. Ville inte ta loss hela akterspegeln heller då den var så fint inpassad mot bordläggningen och välpluggad. Skall göra en skarv mitt på akterspegeln med pluggade skruv. Den rostfria bensintanken syns till höger. Det är röta på babord akterspegel somskall åtgärdas.

 

Mycket knepig konstruktion av infästning av akterspegel. Många mässingskruv var mycket dåliga i stödet mitt på akterspegeln. Zinken var borta.

 

Babord sida med ruttet akterspegelspant i ek.

 

Däcksbalken rutten. Den måste bytas ut. Skruven som fäste akterspegeln mot akterstäven var helt av mellan stäv och spegel. Korrision dvs zinken var borta från mässingskruven. Underligt då det oftast brukar vara dessa problem under vattenlinjen. Ek är förmodligen styggt mot zink. Flera mässingskruv på andra ställen runt akterspegeln var i samma dåliga skick. Dessa skruv kommer att ersättas med syrafasta skruv.

 

Mahognydäck, Skrapat akterdäcket. Akterdäck med gammalt torkat kitt i nåten. Det kommer att gå åt mycket linolja, bets och lack för att få ordning på akter- och för-däcket.

 

Har satt dit nytt ekspant på babord. Skarvade det mot friskt spant. Lagt en balk av ek i linje med akterspegeln. Akterspegeln kommer att skruvas fast i denna balk och i en lask i underkanten.

 

Här har jag lagt dit utfyllnad i ek på balken som akterdäcket kommer att skruvas fast i. Satt dit ett stöd på babordsspantet för att hålla aktertvärbalken på plats. Gjort samma sak på styrbord. Skall skarva däcket på några ställen. Denna lagning göms av en tvärbräda i mahogny.

2017-05-21

Ulla Perssons mor Hellny Lövgren ringer idag till mig och berättar historien om Båten som jag har kompletterat med här ovan.

Hellny och jag döper Båten till VISTEN då den under den största tiden var i sjön Visten där den användes mycket för bl a fiske. Båten har aldrig haft något namn egentligen.

Hellny berättade att hennes far Vilhelm Eldin arbetade på Mölnbacka-Trysil och han hade låtit de tillverka en länspump till båten. Pumpen brukade ligga under akterbänken berättade hon. Var pumpen är idag vet hon inte.

2018-09-08 Lagat akterspegeln och gjort så jag kan skruva tillbaka den.
2018-09-30 Akterspegeln på plats. Den går att skruva loss för att komma åt hjärtstocken lätt bl a.
 
2018-10-20 Börjar med fördäcket. Får se vad som behöver göras. Mycket är dåligt.
2018-11-14

Det var mer som var riktigt dåligt. Däcksribbor, skarndäck så jag rev allt för att bygga nytt. Skall försöka återanvända däcket i mahogny. Däcksbalkarna var bra. Masoniten bucklig, rutten och dålig. Beställt marinplywood som skall bli underlag för mahognydäcket.


Dålig däcksbalk som måste bytas eller lagas.

 

Dålig masonit under mahognyribborna.

 

Kofoten användes för att ta bort däcket. Gick ganska lätt då spiken var dålig.

 
 

Däcksribborna (bredd 40 mm) var skråspikade i däcksbalken samt samspikade i varandra. Vanlig järnspik som hade rostat. Skall försöka återanvända däcksribborna i mahogny.

 

Skarndäcket är bortaget. Skall renoveras och lägga i nytt (skarva) för att ersätta det som är dåligt och därmed återskapa originalbredden. Limmar en list som ersätter det som är ruttet. Nu är allt borta utom en del av masoniten. Däcksbalkarna och balkvägarna är friska.

2018-11-21

Lagar och limmar vindrutan med epoxi. Står inne på verkstadskontoret för att epoxin skall härda bättre i värmen. Batteriet till Visten står på laddning samtidigt.

2018-11-22 Upptäckte när jag skulle börja skrapa friborden på Visten att Båten har haft ett annat namn en gång i tiden. Undrar vilket. Går inte att tyda.
 

Styrbords bog.

2018-12-06 Har skrapat och betsat på sarg och fönster. Det blir skillnad. Det gäller att vara snabb då man använder spritbets. Skall skrapa och betsa friborden senare. Har betsat däcksribborna och gjort några nya.
 
2018-12-07 Har hittat en liten snapsflaska som passar i akterlanternan. Skall skära av flaskan (skall dricka ur den först) och ha den som glas till akterlanternan.
Har lämnat in ratten till en billackerare för målning.
2018-12-07
2019-01-05 Monterat en balk på takbalken i varvet så jag kan lyfta ur motorer enkelt samt få upp båten i luften för att enklare kunna arbeta med botten.
 

Här har motorn lyfts ut för att transporteras till Kristinehman för service.

2019-01-07 Här är båten i luften, tog bort roder, hjärtstock och propeller med lager och axel. Det är glapp i lagret så det kommer att åtgärdas. Det var lagat med en del silicon runt hjärtstocken. Inte bra.
Skrapat bottenfärg på styrbords sida. Blått damm överallt.
Mässingskruven som höll sambordet fast mot kölen har gått av på många ställen. Zinken har fösvunnit. Haft samma problem på andra båtar som jag renoverat.
Skall dra i nya rostfria (A4) skruv utmed hela sambordet på bägge sidor. Skall göra rent på gammal Ettan o silicon först och fylla på med "bladder" och därefter dra i skruven. Kommer att ha en bricka så det blir större yta för skruven.
2019-01-07 På roderfästet är det stora gravrostangrepp. Lämnas till smidesverkstad för renovering. Båten har aldrig haft någon offeranod.
2019-01-07 Principskiss på roder och hjärtstock på Visten. Inga måttuppgifter eller skala är definierade.
2018-01-09 Tar bort all Ettan och lite silicon inombords mellan kölplanka och sambord. Sambordet är fastskruvat med mässingskruv och den har gått av då zinken har försvunnit i skruven Sambordet hängde löst och båten har därför läckt mycket. Mman har försökt täta läckan invändigt med Ettan o silicon.
Det skall bli laskgucka mellan sambord och kölplanka utvändigt innan jag skruvar dit nya rostfria skruv med bricka. Kölplankan liksom sambordet är väldigt friskt i trät hela vägen.
2019-01-14 Skruvade isär rattstyrningsutrustningen idag. Vajern var sliten och stickig. Det blir nya vajrar. Trumman till överst vänster och skivan till höger gängas på stången. Allt låses med låsmuttern som ligger till höger.

2019-01-15 Lagat mittfisken på Visten. Bytt ut den förliga biten med ny mahogny som var heldålig samt lagat med epoxi den aktre delen som täcks av överliggaren till instrumentbrädan.


Detta blir starkt och syns inte när den monteras. Skall bara hyvla mittfisken till rätt tjocklek och sedan betsa den.

2019-01-16 Skrapade bort all gammal lack idag. Det var tjock lager och troligen olika lacksorter då det var nyansskillnad på lagren. Kanske haft i lite bets ytterst då det var lite mörkare.
2019-01-16

Kommit halvvägs på styrbord. Mahognyn är väldigt blek

2019-01-16

På babord's bog hänger lacken som tjockt hår. Har inte mycket skrapning kvar.

2019-01-16

Nu är all lack borta. Städarbete återstår.

2019-01-16 Betsar skrovet med mahognybets. Det blir skillnad.
2019-01-17 Linoljat (rå) hela skrovet på förmiddagen.
2019-01-21 Skrapat bort all lös bottenfärg klart idag. Det fanns en del silikon mellan köl och sambord på en del ställen. Skrovet är för övrigt helt friskt i överallt. Lackat akterspegeln och 3 knap hemma.
2019-01-24 Idag körs motorn till Tony o Tomas Gustavsson samt deras far på Motorreparationer i Kristinehamn för helservicegenomgång. Gör en manövertavla till Visten i kväll.
2019-01-25 Satt fast rodergenomföringen (=hjärtstocken) till båten. Hade i massor med mönjekitt emellan sambord med kölplanka och den rostfria plåten. Guckan pressades ut när jag drog åt skruvarna.

Ser bra ut tycker jag. Genomgående rostfri maskinskruv i hörnen och rostfri träskruv i mitten som går in i kölplankan och till aktersepegelns knä. Detta skall inte behövas röras på många år tycker jag.

2019-01-27 Gjort klart panelen
2019-02-04 Kör propeller axel med lager till Hermanssons Marinserve i Henån för reparation. Åker sedan till båtmässan i Göteborg där jag skall vara i Västkustens träbåtsförening's montar i 4 dagar och prata veteranbåtar.
2019-02-09 Hämtar propelleraxeln i Henån på vägen hem. Fått besked på att motorn är färdigservad i Kristinehamn.
2019-02-09

Blank propeller med nytt lager. Skall bli kul o montera tillbaka axeln i Visten.

   
   
   
   
   
0000000000