Bladkask skarndäck

Bladlask på skarndäck av ek är en grannlaga uppgift. Sjötorpsnipan (Wall-bygge 1949) hade bladlaskar på skarndäck med en liten stumlask. Såg väldigt snyggt ut. Dessa skarndäck var helt sönderslipade varför allt skall bytas ut. Totalt är det fråga om 4 skarvar.
Kommer på sikt att lägga upp hur man gör en fin bladlask med en liten stumlask.

Bladlaskarna är gjorda och det var inte så svårt som det kan tyckas. Jag sågade för hand med Japansåg. Slipade en del och fick i hop allt. Hade i lite gucka/bladder eller vad dt heter i skarven.

Skarndärcksbyte på Vänersnipan Felicia.


 

Torsby Småbåtsvarv    _/)