Nya bottenstockar till Tärnungen T-u 25 "Mia"

2007-03-27
Idag bytte jag 4 av 5 bottenstockar. De gamla har suttit kvar som stöd under tiden. Tog ur dem en åt gången för att använda som mall när jag gjorde nya i ek i exakt samma dimension. Jag har linoljat bottenstockarna hur mycket som helst och därefter järnmönjat dem minst lika mycket. Allt var sedan en tid ordentligt genomhärdat och torrt. Använde skruv och fasad bricka enligt skissen nedan när jag skruvade fast dem i borden. Jag hade loss en kölbult och den var helt intakt så jag utgår ifrån att även de andra är det. Säker är man dock aldrig.

Arbetsgång när jag bytte bottenstockar på Tärnungen T-u 25 MIA.

1/ Tog loss en bottenstock och använde den som mall för den nya.

2/ Monterade tillbaka den och tog loss nästa som mall. Detta gjorde jag tills alla var avritade på nya stockar.

3/ Tillverkade nya bottenstockar i ek. Jag fick limma en med epoxi för att få rätt dimension.

4/ Rålinoljade bottenstockarna många gånger och länge. Den råa linoljan fick till slut härda ut ordentligt. Därefter så hade jag på 4 tunna lager med järnmönja på den yta som bottenstocken ligger an mot borden. Järnmönjan fick torka ordentligt mellan varven och innan jag monterade bottenstockarna.

5/ Jag tog bort den gamla bottenstocken och fixerade in den nya bottenstocken och drog fast den på plats med kölbultens mutter.

6/ Pluggade igen de gamla skruvhålen i borden med fräsch mahogny och epoxylim. Sedan borrade jag med 4,5 mm borr underifrån så att den ogängade delen av skruven skulle gå fri genom bord och in i bottenstocken en bit.

7/ Tog loss bottenstocken och förborrade hålen i bottenstocken med 3 mm borr för skruvens längd. Jag använde spårskruv 5 x 70 mm rostfritt syrafast A4 där längden medgav och 5 x 50 ut på ändarna av bottenstocken.

8/ I de borrade hålen i bottenstocken så tvingade jag in "Ettan" så mycket jag kunde.

9/ Jag lade på ordentligt med "Tät" på de ställen där bord eller kölplankan ligger mot bottenstocken. Inget "Tät" där slagvattnet skall rinna under bottenstocken dvs närmast kölplankan.

10/ Jag tog tjärad märling ca 12 cm och hade på "Ettan" på märlingen och lindade detta runt kölbulten närmast kölplankan.

11/ Jag hade strukit flera gånger med rå linolja på borden och kölplankan där bottenstocken skall sitta. Oljade även övrigt skrov invändigt. Innan hade jag gjort rent springorna mellan borden. Använde ett bågfilsblad.

12/ Jag lade dit bottenstocken och drog fast kölbultmuttern löst först.

13/ Jag drog i spårskruven längst ut på bottenstocken,dvs genom bordet och in i bottenstocken löst på bägge sidorna för att få rätt läge på bottenstocken innan jag satte dit alla skruvarna. Jag hade "Ettan" i skruvhålet och på skruven innan jag satte dit den och när det var ca 12 mm kvar att dra in så kladdade jag dit mera "Ettan" igen (det som var i hålet från början hade dragits med in med skruven förhoppningsvis) på skruven så att ytterliggare "Ettan" drogs in i bordet när jag slutdrog fast skruven för hand.

14/ Det var riktigt roligt att se hur borden drogs ihop med skruvarna och hur den överblivna tätmassan "Tät" mellan bottenstock och bord hade pressades ut.

15/ Slutligen så drog fast bottenstocken mot kölplankan med kölbultmuttern och bricka på kölbulten. Det kom ut tätmassa även mellan bottenstock o kölplanka då.


16/ Man skall vara lite försiktig så att man inte spräcker borden när man skruvar fast nya bottenstockar. Jag använde de gamla hålen i borden. Man kan använda träskruv med bricka för att tvinga ihop borden mot bottenstocken. Skruva lite på samtliga skruv efterhand som skall dras, så att man får allt på plats samtidigt. Mindre risk för sprickor antagligen. Detta är aktuellt om bottenstocken har släppt och nya har gjorts med de gamla som mall. Man får förhoppningsvis tillbaka båtens ursprungliga form igen.
 

Hoppas att detta duger en lång tid framöver.


@ vid epost)
Torsby Småbåtsvarv    _/)