Fendrar av rep samt bild på Oceanmatta (längst ner)

Att göra en fender av rep är inte så svårt. Den blir väldigt snygg och väcker uppseende när de används. Det tar lite tid som allt annat hantverk.

Verktyg som behövs för att göra en fender.
- En märlspik
- kniv

Här kommer en beskrivning på både en mindre, mellan och större fender som jag har gjort i sisal.

***************************************************************************************

Tillverkning av fender ca 25 x 7 cm


(Längd ca 25 cm och diameter ca 7 cm)


Ovan tumstocken t v har jag slagit en flaggknop. T. h så har jag gjort två knopar där medlöparen är med.

Material till 25x7 fendern:

- 12 m vitt sisalrep med en diameter 6 mm
- 17 cm rörisolering med en ytterdiameter på 50 mm och hålet invändigt på 25 mm
- 2 st champagnekorkar. De är lite tjockare i ena ändan. Sitter bättre fast i isolationsröret.
- 2 st vanliga korkar

1 - Gör en flaggknop (till vänster på bilden) 3 meter in på repet. 3 metersändan blir "medlöparen" (den som går i en båge uppåt på bilden) och med 9 metersändan "knytrepet" (den går nedåt under tumstocken på bilden) gör du halvslagen.
2 - Gör 8 halvslag runt ringen och medlöparen. Det högra repet på bilden visar där jag gjort tre halvslag med knytrepet runt ringen och med medlöparen innesluten.
3 - Fortsätt med halvslagen med knytrepet i öglorna som blev i det första varvets halvslag. Ta med medlöparen hela tiden.
4 - Sätt i en champagnekorken i ena ändan på isolationsröret, stoppa i korkarna och sätt den andra champagnekorken i den andra ändan. Det går säkert att ha andra material som innanmäte. Bra om fendern flyter lätt.
5 - Sätt i isoleringsröret i det du gjort med halvslagen och justera det hela.
6 - Fortsätt nu med halvslagen uppåt. Dra inte för hårt, ty repet spänns efterhand som du gör halvslagen genom öglorna.
7 - Gör ca 8 hela varv uppåt utmed isolationsröret. Det blir ca 64 halvslag.
8 - Mot slutet tar du ett varv i varannan ögla. Omkretsen blir mindre då och avsluta med att ta i var tredje ögla. Se till att medlöparen och knytändan slutar i samma "hål" i mitten på ändan.
9 - Gör en lagom bukt och trä sedan ner medlöparen mellan repet och isoleringssnöret ner till botten. Gör likadant med knytrepet.
10 - Fäst repen i botten runt en ögla, kapa av repen och peta in ändan någonstans så att ändan göms undan. Det blir ca 2 st en-meterslängder över dvs ca en meter av medlöparen och ca en meter av knytrepet.

Man skulle kanske kunna arbeta med ca 1,5 m kortare rep och göra första flaggknopen ca 2,25 m in på repet för att få mindre spill på repet. Vill man göra fendern tätare så får man göra 12 (ev 15 halvslag) på första varvet. Jag vet inte hur mycket mer rep det går åt då.

***************************************************************************************

Tillverkning av fender ca 25 x 14 cm


(Längd ca 25 cm och diameter ca 14 cm)Material till 25x14 fendern:
- 15 m sisalrep med en diameter 10 mm
- En 1-liters plastflaska av "Brämhults nypressade apelsiner" välfylld (pressat) med frigolitbitar samt påskruvad kork (juicen är god dessutom). Man kan säkert använda mjukare rep än sisal om man är rädd om fernissan på borden. Jag har inte prövat detta ännu.

1 - Gör en flaggknop (till vänster på översta bilden) 3,75 meter in på repet. 3,75 metersändan blir "medlöparen" (den som går i en båge uppåt på översta bilden) och med 11,25 metersändan "knytrepet" (den går nedåt under tumstocken på översta bilden) gör du halvslagen.
2 - Gör 8 halvslag runt ringen och medlöparen. Det högra repet på översta bilden för lilla fendern visar där jag gjort tre halvslag med knytrepet runt ringen och med medlöparen innesluten.
3 - Fortsätt med halvslagen med knytrepet i öglorna som blev i det första varvets halvslag. Ta med medlöparen hela tiden. Gör tre hela varv innan ni sätter i flaskan.
4 - Sätt i flaskan inne i halvslagen. Dra år lite så att den blir kvar.
5 - Sätt i isoleringsröret i det du gjort med halvslagen och justera det hela.
6 - Fortsätt nu med halvslagen uppåt. Dra inte för hårt, ty repet spänns efterhand som du gör halvslagen genom öglorna.
7 - Gör ca 8,5 varv uppåt utmed isolationsröret.
8 - Mot slutet tar du ett varv i varannan ögla. Omkretsen blir mindre då och avsluta med att ta i var tredje ögla. Se till att medlöparen och knytändan slutar i samma "hål" i mitten på ändan.
9 - Gör en lagom bukt och trä sedan ner medlöparen mellan repet och isoleringssnöret ner till botten. Gör likadant med knytrepet.
10 - Fäst repen i botten runt en ögla, kapa av repen och peta in ändan någonstans så att ändan göms undan. Det blir ca 2 st en-meterslängder över dvs ca en meter av medlöparen och ca en meter av knytrepet.

Man skulle kanske kunna arbeta med ca 0,5 m kortare rep och göra första flaggknopen ca 3,6 m in på repet för att få mindre spill på repet. 10,9 + 3,6 = 14,5 meter rep går det åt då.

***************************************************************************************

Tillverkning av fender ca 40 x 14 cm


(Längd 40 cm och diameter ca 14 cm)

fender3a

Material till 40x14 fendern:
- 30 m syntetisk hampa med en diameter 10 mm. Fender blir mjukare med syntetisk hampa.
- rörisolering längd ca 40 cm och en diameter på 10 cm. Inuti detta så lade jag dit rörisolering ca 40 cm lång och en diameter på 5,5 cm för att göra fendern lite stummare.
Se beskrivning längre ned på sidan hur man gör den större.

1 Man börjar med att göra flaggknopen ca 7,5 m in på repet. Medlöparen blir då ca 7,5 lång.

2 Gör 9 ögleknopar på medlöparen innan du börjar med att göra ögleknopar på öglorna.

3 Gör ögleknopar i ca 3 - 4 varv innan du sätter dit innan mätet. Du kan göra dessa knopar lite löst.

4 Passa in innanmätet och efterdra medlöparen först och sedan tar du och drar åt alla ögleknoper. Nu så fastnar innanmätet.

5 Härefter så kan du göra alla ögleknopar tills öglerepet tar slut.

6 Efterdra medlöparen först och därefter öglerepet.

7 När du kommer till slutet så får du improvisera hur du skall sluta. Försök att få ca 15 cm rep över av både medlöparen och öglså erepet. Anpassa så att de kommer upp mittemot varandra och sedan så splitsar du ihop dem mittpå i en lagom ögla som du kan bära och hänga fender i.

fender3b

***************************************************************************************

Tillverkning av fender ca 35 x 10 cm.


(Längd ca 35 cm och diameter ca 10 cm)

Material till 35x10 fendern:
- 20 m syntetisk hampa med en diameter 10 mm. Fender blir mjukare med syntetisk hampa.
- badleksak i form av en homogen slang. Längd ca 30 cm och en diameter på 6 cm.

1 Man börjar med att göra flaggknopen ca 5 m in på repet. Medlöparen blir då ca 5 lång.

2 Gör 8 ögleknopar på medlöparen innan du börjar med att göra ögleknopar på öglorna.

3 Gör ögleknopar i ca 3 - 4 varv innan du sätter dit badleksaken. Du kan göra dessa knopar lite löst.

4 Passa in innanmätet och efterdra medlöparen först och sedan tar du och drar åt alla ögleknoper. Nu så fastnar innanmätet.

5 Härefter så kan du göra alla ögleknopar tills öglerepet tar slut.

6 Efterdra medlöparen först och därefter öglerepet.

7 När du kommer till slutet så får du improvisera hur du skall sluta. Försök att få ca 15 cm rep över av både medlöparen och öglerepet. Anpassa så att de kommer upp mittemot varandra och sedan så splitsar du ihop dem mittpå i en lagom ögla som du kan bära och hänga fender i.


***************************************************************************************

Fender av syntethampa till Felicia ca 40 x 11 cm

 

Färdig fender i syntethampa. Ca 40 cm lång + öglan.
Nedtill ligger rörisoöleringen som är ca 330 mm lång och en diameter på 50 mm.

Färdig blir den ca 40 cm lång och med en diameter på ca 11 cm.
Rep som jag använt är 20 meter långt syntethampa med en diameter på 10 mm.
Rörisolering som är 50 mm och längd 330 mm. Inuti fyllde jag upp med lite frigolit som jag tryckte in. Bättre flytkaraft.

Första knopen som är en flaggknop. "Medlöparen" rakt ut till höger och den ände som man gör halvslagen med ligger neråt i bilden. Flaggknopen skall göras ca 4,75 m från ena änden, dvs "medlöparen" skall vara ca 4,75 m.

Här har jag gjort alla 8 halvslag runt medlöparen och första varvet. Medlöparen ligger rakt ut till höger.

Här har jag gjort varv två klart. Halvslaget går runt medlöparen och en ögla. Jag tycker det är enklast att dra in en ögla på halvslagsrepet och sedan dra igenom hela halvslagsänden. Det är mycket att dra igenom i början (ca 15 m i början). Medlöparen ligger rakt ut till höger.

Jag gör halvslagen ganska lösa för annars blir det trångt att trä igenom repet. När jag kommit så här långt, ca 3 varv, så börjar jag och dra åt de första varven och justerar fendern till rätt dimension. Trär in utfyllnadsröret i mitten. Jag börjar med att dra åt medlöparen från början till allt är igenom. Därefter så drar jag åt halvslagen från början så att fendern blir tät. Kan gå trögt men det är bara att ligga i.

Här har jag justerat klart två varv. Slutar här så att jag kan fortsätta med halvslagen. Medlöparen ligger ut till höger.

 
 
Bokmärke
 
Lycka till.
Torsby Småbåtsvarv    _/)