Fotogenvärmare - vinterservice

Om du slår i ca 10 % karburatorsprit i tanken och låter värmaren brinna en stund, så förhindras risken att fotogenen paraffiineras under vintern.

Har du ett vattenburet system så kan du med fördel ha i glykol i systemet för att förhindra sönderfrysning av värmare och element. Läs på glykolflasken vilken andel glykol du skall ha.

Har du sötvattenkylning så brukar man ha glykol i det slutna kylsystemet för motorn ändå.

Många kopplar den vattenburna värmen till motorn så att man får gångvärme.

Torsby Småbåtsvarv    _/)