Kitt för nitar och skruvar på bordläggning och mellan däcksribbor.

Kitt för täckande av nitar eller skruvar. Kan även användas som nåtkitt på däck.
Används då man inte ville proppa hålen. Linolja hålen först med rå linolja ordentligt. Linoljar man hålet först så drar inte trät ur linoljan ur kittet. Kan även ha på kokt linolja i hålet som spärr för den rå linoljan..

Blanda ihop
- 1 del rå linolja
- 4 delar krita

eller

du kan även blanda ihop
- 1 del oljebaserad fernissa
- 4 delar krita.

Torsby Småbåtsvarv    _/)