Epoxi och lack

 

Ofta vill man epoxibehandla t ex en lucka på däck för att få den riktigt tät. Problemet med epoxi är dock att den bryts ned av UV-ljuset.
Man måste då lacka med två-komponentlack (eller linoljelack) två till tre gånger efter det att man mattslipat epoxiytan. Lacken skall ha en bra UV-skyddande effekt.

Det går bra att använda linoljelack på en väl härdad epoxylackad yta. Tvärtom fungerar inte.

Torsby Småbåtsvarv    _/)