Linolja plastat träskrov

Ta inte ta bort plasten från träskrovet ty ofta borden är för dåliga. Skulle vilja intertoxa och linolja. Hur påverkar detta plasten och furu på sikt. Släpper plasten från träbordläggningen t ex är frågan.

Svar från Träbåtsakuten:
Plasten släpper inte alls utan det är snarare positivt med att linolja trät. Om man linoljar så blir skrovet "vattentätt" även från insidan.
Det gör att du inte får någon delaminering på grund av frostsprängning.
Sen, om man har tid och lust och med tillräckligt mycket linolja och tillräcklig med tid så kommer träet att bli fullt med linoljeharts.
Detta gör att träet blir hårdare och får mer likartade egenskaper som plasten/glasfibern.

Jag hade bara i skrovet (ej däcket) ca 25 liter linolja i T-u 9 "Clipper" som är ca 7 m lång och ca 1,6 m bred. Jag använde en stor blomspruta och kunde från sittbrunnen spruta ända fram till förstäven och ända bak till akterstäven under däck. Behändigt.

Torsby Småbåtsvarv    _/)