Linoljekitt för laskar

Detta recept på linoljekitt är taget ur Träbåtsrenovering av Thomas Larsson sidan 141. Fått samma tips från andra håll.
- 1 dl rå linolja
- 1 dl trätjära
- 5 dl krita
- 1 dl fårtalg

Blanda ihop linolja, trätjära o kritan.Smält talgen och rör ner den. I stället för fårtalg kan man använda annat fett typ smörjolja. Kittet stelnar inte när det är fett i.

Användes under t ex laskbrickor som tätning. Går även att använda limmande gummimassa.

Torsby Småbåtsvarv    _/)