Lufta ledningar på MD 17

Luftning av Volvo-Pentas MD 17 diesel.
Tips från Claes
Dom 10 minuterna gick han på befintligt bränsle i pump och ledningar. Sen kom luften vilket är lika med stopp.
Framgår inte riktigt vad du har gjort. Har du öppnat luftskruvarna när du pumpade?
Jag brukar göra följande:
1 Öppna luftskruvarna på finfilter+insprutningspump
2 Lossa bränslerören (lite grann) på spridarna (ej returrören)
3 Lyft dekompretionshandtagen på ventilkåporna
4 Ge full gas (glöm inte friläge)
5 Kör startmotorn
6 När det slutar bubbla luft vid skruvarna: dra åt
7 När det slutar bubbla luft vid spridarna: dra åt
8 Fäll ner dekompretionshandtagen
9 Motorn går

Torsby Småbåtsvarv    _/)