Spant-tillverkning med lameller av ek

Laga knäckta spant kan ske på många olika sätt. Man kan ersätta dem helt och hållet. Detta är ett som regel ett omfattande arbete. Vanligare är att man ersätter en bit av det knäckta spantet. Man skarvar i en bit som ersätter det som är dåligt. Man kan också lägga en del av spant (3 - 4 bord långt) bredvid det som är dåligt. Detta kallas att man kontrar spant.

Det finns två tillverkningsmetoder nämligen att basa (uppvärmer materialet med ånga) spant eller att man lamellimmar spant i en limjigg.

Material för spant är som regel ask eller ek. Det finns även en del båtar som har spant av stål.
Arbetets gång då jag tillverkade spant av ek-lameller till Tärnungen.

1 Det gäller att ta ut rätt kurva för spantet som skall skarvas, kontras eller ersättas. En vrangbåge eller kurvmall underlättar arbetet om man skall göra många spant så spar man mycket tid på att tillverka en kurvmall först. Är det inte många spant som skall ersättas så vet jag ett en del har använt en kopparrör eller elkabel som har blyhölje för att ta ut kurvan i båten för spantet. Rengör bordläggningen väl där det nya spantet skall sitta. Spantet skall sitt mot bordläggningens insida så kom ihåg att ni mäter ut spantet mot bordläggningen. Rita u
pp den kurva ni fått på ett papper i skala 1:1 och numrera spantet både i båten och på ritningen.

2 Tillverka en limjigg om man skall tillverka många spant. Det går åt många tvingar också. Skall man bara gör några få spant så kan man såga ut profilen i spånskiva och använda den som "fast jigg".

3 Lamellerna skall vara ca 3 mm tjocka och ha en bredd som överstiger färdig bredd med ca 5-10 mm och färdig längd med ca 5o mm. Det är bra med justermån då man skall slipa in spantet och putsa dem fina innan man sätter dit dem. Det går åt så många lameller så att den färdiga tjockleken överstiger med ca 5 mm. Skall färdigt mått vara 20 mm så ta 8 lameller där varje lamell är 3 mm tjock. Såga till lamellerna alldeles innan de skall limmas. Limmet fäster bättre då. Detta gäller framför allt ek.

4 Lim kan vara både epoxi och polyuretanlim. Det senare använder man oftast då det gäller ek. Det finns de som använder epoxi även för ek med gott resultat. Har man stor erfarenhet av sitt "eget lim" så är det säkert ingen fara. Olika limmer är olika starkt allergiframkallande hos olika individer. Plasthandskar bör användas vid limningsarbeten.

5 Ställ in jiggen för det spant som skall limmas. Man kan ställa in jiggen så att kurvan blir lite snävare ca 2 - 5 mm än ritningen, ty när man släpper på tvingarna efter det att limmet har härdat så kan spantet räta ut sig lite och då får det den form som du har tänkt dig. Hur mycket spantet rätar på sig vet man inte riktigt från början. Därför är det bra med slipmån dvs man har tagit till i tjocklek några mm. Plocka ihop de lameller som går åt och sortera dem hur de skall ligga i "paketet". Ha limtvingarna färdiga. Lägg plast på limjiggen som skydd mot underlaget. Mät upp och blanda limmet väl. Jag använde epoxi. Pensla på lim på bägge ytorna som skall hopfogas. Ha lim på en lamell åt gången och lägg dem på den lamell som redan blivit penslad med lim. När alla lameller är färdigstrukna så tar du hela paketet och lägger det i limjiggen. Ta en tving och sätt fast den på mitten av paketet. Sedan så spänner du fast de övriga tvingarna från mitten och utåt ändarna och dra åt tvingarna ordentligt. Låt spantet sitta i limjiggen i minst 12 timmar. Tänk på limmets härdningstemperatur så att den är rätt.

6 Hyvla spantet till rätt bredd innan ni provar spantet i båten. Rita på spantet hur långt det skall vara. Det nya spantet bör täcka över två bord från där det gamla spantet är knäckt. Slipa in spantet med en bandputs eller liknande. Glöm inte att det skall finnas ett avstånd på ca 2 cm mot kölplanken för skvalpvatten i kölsvinet. När spantet passar bra mot bordläggningen så sågar du till spantet i rätt tjocklek och längd i bandsåg.

7 Linolja spanten grundligt. Den sida som som vänder mot bordet stryks med järnmönja tre gånger.

8 Montering av spant skall ske med rostfri skruv klass A4 träskruv eller bult o mutter eller kopparnit. Gör som det är på andra ställen i båten. Linolja bordläggningen flera gånger där spantet skall sitta. Några sätter det nya spantet ca 5 mm bredvid det gamla för att bättre kunna linolja alla sidor både på det gamla och det nya spantet.

Jag gjorde detta 2007 och idag är det 2018 och det har fungerat väldigt bra. Får se hur länge det håller.

Torsby Småbåtsvarv    _/)