Spika bord av ribbor samt däck utan nåt

En del bord på träbåtar är spikade med ribbor av oregon pine, fura mm. Ribborna brukar vara ha maxbredd ca 50 mm x max 20 mm tjocka. Detta är beroende på hur tätt däcksbalkarna sitter. Ribborna spikas horisontellt i varandra och nitas mot spanten. Spikningen skall inte synas någonstans. Viktigt är att man har ådringen på ribborna på rätt sätt på både bordläggningen och däcket.
I stället för spik tror jag man kan använda lämplig rostfri syrafast skruv A4.

Man kan även spika däck med samma metod som ovan, men man skall då undvika att skarva ribborna. Inga skarvar på ett däck. Man skråspikar fast ribborna mot däcksbalken. Man har järnmönjat ovansidan på däcksbalken några gånger innan ribborna spikas fast.
Skarndäcket skruvas dit först och skruvar/spikar dit ribborna utifrån och den sista ribban hamnar då mot mittfisken. Man går parallellt på babord o styrbord så att man kommer rätt vid mittfisken. Sedan är det lätt att hyvla till rätt bredd på mittfisken så att den passar in. Mittfisken skruvas i däcksbalken och hålen pluggas. Skruvhålen i skarndäcket pluggas senare. Innan man spikar fast ribborna så skall man ha målat kontaktytorna mellan ribborna med kokt linolja några gånger. Man lägger dit en bommullstråd och vanligt linoljekitt emellan ribborna. Den kokta linoljan gör att ribborna inte torkar ut linoljan ur kittet utan den blir kvar och håller kittet mjukt. Man nåtar alltså inte denna typ av däck utan tätar enbart med kitt o bommullstråd.

Obs : Inga skarvar då det gäller däck. Bilden visar bordläggning med skarvteknink.

Sammanfattat från diskussion på Träbåtsakuten mellan duktiga medlemmar där.
Torsby Småbåtsvarv    _/)