Stumlask på bordläggning.

Bilden visar principen för hur man nitar en stumlask då man skarvar bord i en klinkbyggd båt.
Bilden nedan visar en stumlask med laskbrickan (den lilla träbiten) som sitter fastnitad i det gamla och det nya bordet.

Bilden nedanför visar en stumlask på en gammal Gotlandseka.

Torsby Småbåtsvarv    _/)