Tätning av skruvhål under vattenlinjen

Tätning av skruvhål under vattenlinjen kan man göra på följande vis. Det går att måla över med tjära eller järnmönja.

1 Med bitumenmedlet Tät

2 Använda Ettan (Tillverka Ettan av ca lika vikt vax o tjära.
Har man större andel tjära så blir Ettan mörkare o mjukare)

3 Blanda ihop krita med rå linolja. Du får ett linoljekitt som du kan täta hålen med.

4 Ängabeck dvs blanda ihop krita med tjära eller krita med stenkolstjära.

5 Asfaltbaserad underredsmassa som används till byggen o bilar.

6 På större skutor o båtar så använder man cement eller smält beck.
Torsby Småbåtsvarv    _/)