Träplugg av ek, mahogny, teak och fura.

Träplugg för att täcka hål för t ex skruvhål
(Detta är ett sammandrag från forum Träplugg på Träbåtsakuten januari 2007.)
Man vill ofta täcka skruvskallar och nitskallar på olika ställen för att få en vacker träyta. Det kan gälla bordläggningen, däck, sittbrunnen och inredningen.


Verktyg
För att tillverka träplugg av mahogny, furu eller annat träslag så behövs det en borrmaskin som sitter i ett borrstativ (alternativt pelarborrmaskin) och en skärsats för träplugg. Skärsatsen för träplugg bör innehålla diametrarna 8, 10 och 12 mm. Man kan ha behov av olika stora träpluggar vid olika tillfällen. Det finns större diametrar för att avlägsna större skador och liknande.
Det går att köpa färdigtillverkade träpluggar i olika dimensioner hos båt-tillbehörshandlare.
Det finns borrsatser där man borrar både hålet för skruven och hålet för träpluggen i ett och samma moment.


Mahogny
Mahognypluggen borrar man ut tvärs träfiberriktningen, alltså ej ändträ. Man bör också försöka välja träplugg i samma nyans som där träpluggen skall sitta. Det är bra om man kan borra ut träpluggen på samma sätt som trät är där träpluggen skall sitta. Virke i båtar är ofta kvarterssågat vilket innebär att ådringen är vinkelrätt mott ytan.


Furu
Furuplugg bör man borra ut ur stående ved dvs ändträ. Furu är ett mjukt träslag. Den blir annat för mjuk och trillar lättare ur. Försök och få tag i gammal furu, ty den är mycket hårdare och därmed ett bra råämne för träpluggar i furu.Teak och ek.
Samma teknik som för mahogny.


Fastsättning av träpluggen.
Djupet i hålen som det skall täckas med en träplugg bör vara minst 5 mm för att träpluggen
skall sitta bra.. Är hålen grundare så kan det vara besvärligt att få träpluggen att sitta kvar.
På gamla träbåtar med nedslipade skrov är ofta träpluggen tunna och har kanske även ramlat ut p g a att hålen har blivit för grunda. Man får då kanske ta ut skruven/niten och försänka hålet lite för att få bra fäste för träpluggen. Det kan även bli aktuellt att man gör hålet lite större då kanten på hålet kan ha blivit skadat.
Fastsättning av träpluggen bör ske med samma lack som man använder för att lacka skrovet med. Detta gäller framför allt ovanför vattenlinjen. Du doppar träpluggen i lacken och slår in träpluggen i hålet så att den bottnar. Pluggen skall sticka upp så att du kan slipa ner träpluggen till samma nivå som omliggande yta. Fiberriktningen på träpluggen skall vara parallellt med fiberriktningen i det trä där den skall sitta. Då får träpluggen samma rörelsemönster som det övriga virket och sitter bättre.


Epoxi
Undantagsfall kan man använda epoxi. Träplugg limmad med epoxi sitter väldigt hårt. Det går att ta bort träplugg som är limmad med epoxi om man värmer träpluggen och epoxin med en varmluftpistol upp till ca 60 – 70 grader, ty då blir epoxin mjuk och lätt kan tas ut.
Ä r hålet grunt så kan man ha epoxi med fyllnadsmedel (fint spån) av samma träslag som pluggen skall sitta i. Man fyller hålet med epoxi och epoxifyllnadsmedlet. Låter allt härda och därefter slipar och ytbehandlar man.


Dubbelpluggning.
Om en skada av något slag har blivit stort så borrar man ur ett större hål, kanske 25 mm, och limmar fast denna plugg med epoxi. Därefter så borrar man hål för den nya skruven i den stora pluggen och täcker hålet med en mindre träplugg. En träplugg som är fastlimmad i friskt trä med epoxi har i stort sett samma hållfasthet som homogent trä.

Torsby Småbåtsvarv    _/)