Vattenlinje.

Vattenlinje (Detta material är från en artikel i Vi Båtägare nr 2 2007)
Få saker skämmer en båt så mycket som en sned och slarvigt målad vattenlinje, eller mer vardagligt ”snobbrand”. Har din båt en linje som i dagsläget mer följer vågorna än den spegelblanka vattenytan, lägg då ner lite arbete i vår och ge båten en ansiktslyftning som syns.

Det säger sig självt att en kravellbyggd båt med sina släta skrovsidor gör det lättare att lyckas. Där handlar det bara om att våga ta långa tag med maskeringstejpen. Svårare blir det då skrovet är klinkbyggt. Vare sig det rör sig om en konstruktion i trä eller plast är strukturen densamma. En plattgattad båt med klinkat skrov kan jämföras med en kravellbyggd från akter till midskepps där bordläggningen börjar sträcka sig upp mot stäven. Börja maskera akterifrån. Fäst tejpen i aktern och dra ut bordets hela längd utan att den vidrör båten. För sedan in den för om det tänkta avslutet. Fixera tejpen försiktigt genom att trycka rakt på den med fingertopparna. Från för till akter. Då den är fixerad kan man börja arbeta med en tryckande rörelse längs med tejpen.
Då bordläggningen börjar dra sig upp mot stävenet börjar det bli trixigt. Är båten av snipmodell gäller samma förfarande med maskeringen i för som akter. Vid en renskrapning av ett träskrov går det ofta att finna var originallinjen en gång satt. En rits i träet brukar markera övre och undre kant. Målas linjen om varje år tenderar man ofta att att bredda den någon millimeter. Målas endast botten blir förhållandet omvänt, lite av linjen försvinner varje år. Oavsett vilket kräver en upprättning av linjen att man frångår den gamla rejält. För att täcka in toppar och dalar tvingas man att maskera onödigt brett. Lösningen på detta finner man om man väljer att göra den övre kanten rak för att sedan med hjälp av bottenfärgen bestämma linjens bredd.
Har linjen en gång börjat bli sned fortsätter ofta problemet och blir än värre varje gång den målas om. Tanken är ju att linjen ska se rak ut i sin fulla längd. Därför är det viktigt att den teoretiska linjen tangeras hela tiden. För att lyckas med en vattenlinje att se rak ut tvingas man lura ögat. Ett exempel på det är att en vattenlinje midskepps på en båt med bulliga fribord måste målas bredare för att den sedd rakt från sidan ska få rätt bredd. För att finna den teoretiska linjen kan man maskera rakt över klinken på samma sätt som med den aktre biten där borden är raka. Spetsen där tejpen går över bordet bildar den teoretiska linjen. Dock går det inte att maskera så. Resultatet skulle bli som på bilden, en vågig linje. Utgå ifrån smutsranden, där har vi den faktiska linjen.

Ska skrovet fernissas är det steg nummer ett. Maskera därefter den övre kanten, gärna någon millimeter utanför den gamla. För skarpare kant användes en speciell tejp av PVC. Fråga din handlare efter vattenlinjetejp. Måla sedan på den nya färgen. Låt den täcka hela den gamla. Tidigare fanns det speciella vattenlinjefärger. De var något porösa och kunde under säsong tvättas av. Ytskiktet släppte och en ny frisk yta kom fram. När de nya restriktionerna på bottenfärger kom, klarade dessa inte kraven och togs ur sortimentet. Nu kvarstår egentligen bara ett alternativ: Vanlig lackfärg typ Toplac (International). Måla två varv. Avlägsna maskeringstejpen innan färgen torkat.

Ge vattenlinjefärgen ett par dygn att torka ordentligt. Maskera sedan efter den nya linjens överkant. Ett tips kan vara att låta linjen få den bredd tejpen håller, maskera då bara rakt över linjen med tejpen kant i kant. För att undvika att det byggs upp ett alltför tjockt lager bottenfärg runt vattenlinjen rollas den med fördel på. Genom att använda roller minskar man även risken att färg tränger upp under tejpen. Till hösten då båten torrsatts tvättas vattenlinjen och någon decimeter därunder med en Scotch Brite svamp. Linjen blir ren samtidigt som lagren av bottenfärg hålls på en lagom nivå. För att undvika att tejpen drar med sig den nymålade linjen kan man med fördel använda en blå maskeringstejp med svagare vidhäftning.
Den synvilla vi vill skapa utförs som bilden visar. Sedd underifrån ser linjedragningen närmast ut som en blixt. Där linjen går över till nästa bord går den tillbaka något. Det ger en rät horisontell linje. Lägg lite tid på din vattenlinje. Oavsett hur mycket tid du lägger ner på din båt i form av finish är allt bortkastat om det slarvas med vattenlinjen. Utgå alltid från smutsranden. Där har du den linje du vill förstärka. Kanske har båtens viktförhållanden ändrats sedan linjen drogs och stämmer därför inte längre. En tyngre motor som får aktern att ligga lägre kräver en höjning av linjen för att inte båten skall se baktung ut. Det hela är en fråga om linjespel.

Torsby Småbåtsvarv    _/)