Vildmark i Värmland's affärsidé och målsättning

Affärsidé och målsättning

När vi, dvs Birgitta och jag, startade Vildmark i Värmland 1979 så formulerade vi en vision, affärsidé och målsättning som gällde tills vi sålde företaget aug 2005. Affärsidén förändrades lite under årens lopp på grund av att verksamheten utökades från det att vi startade med timmerflottfärder till att senare kompletteras med kanotturer, forspaddling och campingplats.

Visionen var att vi arrangerade upplevelser i naturen för "turister".

Affärsidén var från början att Vildmark i Värmland erbjöd människor att bygga, åka och riva timmerflotte.

Senare ändrades affärsidén till att:
Vildmark i Värmland arrangerade naturnära aktiviteter för turist- och företagsmarknaden.
- bygga och åka timmerflotte på Klarälven,
- paddla kanot i fors, älv och sjö,
- camping med korta naturnära aktiviteter.
Denna affärsidé gällde från och med 1993 då Klarälvens Camping köptes.

Målsättningen har hela tiden varit att:
- det skall vara en sund ekonomi året runt,
- det skall vara trevligt för alla som arbetar i företaget,
- det skall vara trevligt för gästerna,
- det skall vara trevligt för lokalbefolkningen,
- det skall skötas proffessionellt,
- verksamhet och resurser skall bedrivas och användas långsiktigt och hållbart.

Vildmark i Värmlands vision, affärsidé och målsättning och på vilket sätt detta mycket konsekvent genomfördes gav vildmark i Värmland ett mycket starkt och välkänt varumärke såväl i Sverige som ute i Europa.

Verksamheter med väl definierade och klara affärsidéer har mycket stora förutsättningar att skapa en långsiktig och hållbar utveckling. Vildmark i Värmland har hållt på sedan 1979 med sin verksamhet.

Vildmark i Värmlands vision, affärsidé och målsättning håller i långt in i framtiden om man vårder varumärket och profilen..

Tiden arbetar för Vildmark i Värmland då människors medvetande ständigt ökar för miljö och natur.

Sedan 2000-05-01 hyrde och ansvarade IngMarie o Anders Junler (medarbetare hos oss sedan 1987 respektive 1990) för all verksamhet i Vildmark i Värmland. Vi utgick ifrån att "generationsskiftet" skulle lyckas och önskade dem lycka till i framtiden. Vi fanns med på flera sätt ännu en tid. Det var lite svårt att hålla fingrarna borta från det som vi hade levt och arbetat med i 20 år.

Den 15 augusti 2005 så såldes hela verksamheten till Ingmarie o Anders Junler.

Vår tid med Vildmark i Värmland var klar. Det kändes vemodigt på något sätt, men samtidigt skönt att de som tog över ville fortsätta i samma anda som om vi hade drivit företaget.

Vi önskar dem lycka till i framtiden.

Birgitta o Anders

Anders Wiss
A. Wiss Vildmarkskonsult AB, Sundbergsvägen 13, SE-685 32 Torsby
Tel 0560-688800, Fax 0560-688800, Mob 070-5570232
e-post: anders§wiss.se (byt ut § mot @ vid epost)