Historik

Vildmark i Värmland och hur vi utvecklade företaget från 1978 och framåt tills vi sålde det i aug 2005.

"Vildmark i Värmland" ( startades av Birgitta o Anders Wiss) arrangerar sedan 1980 timmerflottfärder på Klarälven, kanotturer,  forspaddling i kanot, kajakpaddling, forsränning, vandring, konferenser,  klättring, stenåldersolympiader, naturnära camping  mm.

Bakgrund.

På Klarälven bedrevs det organiserad timmerflottning sedan mitten av 1860-talet.. Med en del av dessa stockar gavs det möjlighet för vanligt folk att hos Vildmark i Värmland från företagets start 1979 att bygga sin egen timmer-flotte och åka på den i en vecka nedför Klarälven. Detta var helt unikt !

Timmerflottningen på Klarälven upphörande 1991. Klarälven blev därmed den sista älven i Skandinavien där det flottades virke. Vildmark i Värmland fortsatte dock att arrangera timmerflottfärder, organiserade på litet annorlunda sätt. För gästen blev det ingen skillnad i upplevelsen med att bygga, åka och riva timmerflotte. Detta är fortfarande helt unikt !

Det är ca 80000 (2006) gäster som har byggt och åkt timmerflotte från starten 1980. Det blir ca20000 timmerflottar. Över hälften har varit utländska gäster.

Hur gjorde vi då ?

Hösten 1978 anlitade Torsby Kommun Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen, Uddeholms AB och konsultfirman SEFRAM i ett projekt som hette: "Det ordnar sig inte, något måste göras". Våren 1979 ordnades det på torsdagskvällarna sk "ärt-möten" (vi åt ärter med fläsk o drack lite punsch) då folk av olika kategorier från när och fjärran inbjöds och träffades. De olika mötena var löst strukturerade i följande faser: idéer togs fram, idéerna sorterades i olika branscher, idéerna utvecklades teoretiskt, resurser "skakades fram" fram i form av lite pengar och kunnigt folk till de idéer som verkade intressanta och i slutet av maj så hade det växt fram ca 3-5 idéer som eventuellt var utvecklingsbara. En slutrapportering skulle göras i slutet av augusti 1979 av de åtgärder som skulle genomföras under sommaren.

Anders som var anställd inom Samhällsföretag var med i projektstyrgruppen och hamnade av en slump i turistgruppen. Medlemmarna inom turistgruppen hade bestämt sig för att prova på detta med att åka timmerflotte på Klarälven. Svenska Scoutförbundet hade sedan 1953 arrangerat den s k "Blå Hajken" på Klarälven och dessutom var det populärt att åka gummibåt i forsarna i USA.

Turistgruppen gjorde en provtur med timmerflotte på Klarälven under sommaren. Då turistgruppen ändå skulle ut så togs det med en fotograf och en journalist så att det skulle finnas material för avrapporteringen i augusti. Anders åkte själv i slutet på sommaren tillsammans med sina barn och en god vän och hans barn.

Vid avrapporteringen i augusti så höll alla projekt på att rinna ut i sanden. Det gällde även detta med timmerflottfärder. Alla hade sina ordinarie arbeten så även Anders och  Birgitta.

Vi diskuterade inom familjen detta med att bli timmerflottfärdsarrangörer och arbeta med turism. Diskussionen tog någon vecka. Birgitta och Anders sa att om vi får göra det på vårt sätt (vår affärsidé) och i enlighet med våra löst formulerade och uppsatta mål (vår målsättning) så ska vi försöka. Det var ingen svårighet att få ta hand om timmerflottfärderna och vi ansågs väl allmänt som lite tokiga.

Genomförande !

Vår affärsidé formulerades enligt följande:

- att erbjuda vanligt folk att kunna bygga, åka och riva timmerflotte på Klarälven.

- på längre sikt ha kompletterande produkter inom skog, djur, vildmark, natur mm som förstärker vår profil.

Vår målsättning var enligt följande:

-  Vi, dvs hela familjen, ska kunna leva och försörja sig på timmerflottfärderna hela året om. Det ska inte bli någon sommarterapi eller hobby-turism som sköts med vänster hands lillfinger.

- Det ska vara roligt och trevligt för oss att arbeta med timmerflottfärderna. Vi ska inte tvinga oss till något som vi inte tror på och inte vill.Våra värderingar gällde.

- Det ska vara trevligt för våra gäster som bygger och åker. Organisationen av timmerflottfärden ska klaffa. Det är viktigt att utrustningen är bra samt att det inte får bli för mycket folk utan att vi ska kunna prata och lära känna allihop, dvs kunna ge god och personlig service. "Hur vill vi själva åka timmerflotte tillsammans med våra tre barn ?" var en viktig fråga.

- Det ska vara trevligt för de som bor hela året utmed älven så att de störs så lite som möjligt. Lokala leverantörer skall anlitas där det är möjligt.

- Vi ska ge projektet två år för att då kunna avgöra åt vilket håll utvecklingen pekar.

- Jag ska ha tjänstledigt från min anställning under den tid som projektet pågår.

- Vi ska försöka ge och vårda timmerflottfärdsproduktionen så att den får en lång livstid och ge den en god status och kvalité på naturens villkor. Proffessionell inriktning.

Resurser

Hösten 1979 skaffades offerter fram och det blev många sena kvällar med kalkyler och planering. Udda Skog (stiftelse bildad av Torsby och Hagfors kommun samt Uddeholms AB, vars syfte är att prova och utveckla "udda " skogsprojekt) ställde upp med lite pengar men framför allt med moraliskt stöd och en styrelse. Wiss HB dvs Birgitta och Anders bildade projektledning.

Finansiering ordnades (det är förvånansvärt vad lite pengar det egentligen behövs), 4-färgs broschyr togs fram, utrustning beställdes och marknadsföringsåtgärderna verkställdes.

Uppföljning och utvecklingen framöver.

1980: Projektet "Vildmark i Värmland", dvs Wiss HB var det ca 214 timmerflottfarare samt ca 90 journalister, marknadsförare och resebyråagenter som byggde, åkte och rev timmerflotte. Det gick med strålande förlust (-160 000 kr), men det var bäddat för nästa år (sa styrelsen). Priset på timmerflottfärderna och sättet vi gen omförde projektet i början mottogs med ett rama-skrik från turistbranschen och gäster. Det är alldeles för dyrt ! Vi berättade då vår affärsidé och målsättning och motiverade den klart o tydligt och det gick tydligen hem, ty året därpå så var det nästan ingen som frågade om priset.

1981: Wiss Hb och anställde sin förste instruktör för projektet. Den sommaren hade Vildmark i Värmland ca 650 timmerflottare och dessutom journalister, filmteam m fl varav flera kom från utlandet. Föregående års förlust täcktes in och vi var på gång.

1982: Wiss HB har 2 anställda instruktörer förutom Birgitta o Anders. Ca 1200 timmerflottfarare och en hel del journalister, filmteam och resebyråfolk som provade en timmerflottfärd. Drog igång cykelturer med 25 cyklar i norra Värmland.

1983: Företagsnamnet ändrades från Wiss HB till "Vildmark i Värmland Anders Wiss AB". Projektets avtal ändrades så att vi blev helt egna företagare och nya avtal ingicks med Udda Skog, Billerud-Uddeholm AB och Klarälvens Flottningsförening. Stfällde ut fpå ITB i Berlin. Enorm succé för timmerflottfärderna i Tyskland. Höll föredrag om Vildmark i Värmland på Sveriges Turistriksdag i Halmstad. 300 personer lyssnade på oss där. Efter 1983 så har vi regelbundet hållt föredrag och utbildningar hur man startar och driver företag.

1984 lade vi ner cykelturerna och hyrde ut flottar- och skoghuggar-kojor i norra Värmland istället. Uthyrningen av flottar- och skoghuggar-kojorna lade vi ner 1989.

Vem är du?

1985: Vildmark i Värmland skaffar sig en informell styrelse. Vildmark i Värmland har haft fungerande styrelse för företaget från start till 2000, dvs under den tid som Birgitta o Anders ansvarade och drev företaget.

1987: Vildmark i Värmland utökade sin verksamhet med kanotpaket, både med och utan fördledare. Kanot-turer arrangerar vi både i Norge och i Nordvärmland. 24 anställda under säsongen.64 kanoter fanns det att hyra ut.

1988: Vi blev "Årets Företagare" i Torsby. Köpte vår första gummibåt för forsränning.Köpte även 50 kanoter.

1989: Gummibåt nr 2 inköptes. Köpte också kanoter så företaget hade totalt 135 kanoter att hyra ut.

1991: Moms infördes (priset ökade med 25 %) av staten på alla produkter och därmed så minskades antalet säsongsanställda från 25 ner till 17 st. Detta år var sista säsongen som det flottades timmer på Klarälven. Timmerhanteringen organiserades om (priset höjdes med 10% för att täcka kostnaderna för den nya timmerhanteringen) så att timmerflottfärderna kunde fungera utan att Klarälvens Flottningsförening fanns.

1992: Ändrade namnet samt strategi för Vildmark i Värmland. Ett förvaltnings-bolag Vildmark i Sverige AB samt ett driftsbolaget "Vildmark i Värmland" The Wilds of Wermland AB bildades med affärsidén att arrangera naturnära aktiviteter för turist- och företagsmarknaden med timmerflottfärder, kanotturer och camping i Nord-Värmland. Den nya strategin infördes för att förbereda Vildmark i Värmland inför ett generationsskifte i framtiden.

1993: Vi blev "Årets Företagare" igen i Torsby 1988. Klarälvens Camping vid Stöllet köps in och renoverades.

1994: Vildmark i Värmland fick pris som Nordens Ekoturistföretag av Nordiska Ekofonden . Det gjordes stora renoveringar på service- och receptionshus. Klart inför säsongen 1995.

1995: Klarälven svämmar över sina breddar och under Pingsthelgen och dränker hela campingen + förråd i Gunnerud, Osebol och Branäsäng. Campingen hålls stängd hela sommaren. En ny renovering påbörjas och är i princip klar till säsongen 1996.

1996: Vildmark byter kontor i Torsby. Börjar arbeta fram ett kvalitetssäkringssystem enligt ISO9001. Var först i Sverige att ta fram kvalitetssystem för vildmarksföretag.

1998: Vildmark får kontor på Infocenter i Torsby. Antalet anställda är 17 under säsong och en under hela året. Vi börjar få företaget under kontroll och behöver inte gå i konkurs p g a översvämningen.Belönades med pris som "Årets turistföretag i Värmland" av Värmlands Turismakademi. Vildmark i Värmland fick även "Grand Travel Award" som delades ut för första gången Sveriges bästa Ekoturistföretag.

1998: Inleder framtagande av ett Miljöledningssystem enligt ISO 14001. Detta arbete blir klart 1999. Var först i Sverige med att ta fram ett Miljöledningssystem för vildmarksföretag.

2000: Birgitta o Anders Wiss arrenderar ut hela rörelsen "Vildmark i Värmland" till sina sedan länge anställda medarbetare IngMarie o Anders Junler.

2002 våren godkändes timmerflottfärderna av Ekoturismföreningen i Sverige med certifikatet "Naturens Bästa".

2002: Anders Wiss fungerade som "bollplank" för Anders o IngMarie Junler.

2005 augusti: Hela Vildmark i Värmland, dvs timmerflottfärderna, kanoterna och Klarälvens Camping såldes till IngMarie o Anders Junler.

Nu är vi f d ägare av Vildmark i Värmland. Vi har startat från noll, byggt upp, utvecklat, förvaltat, generationsskiftat och sålt vårt företag.

Det känns bra att Vildmark i Värmland lever vidare och att vi kan dra oss tillbaka och göra andra saker och "Använda vårt sunda förnuft" på annat sätt.

Torsby 2005-09-01

Birgitta o Anders Wiss