Kvalité

Vildmark i Värmland och Kvalitétsäkringssystemet ISO 9000

Vildmark i Värmland startade våren 1994 med utvecklingsarbetet av Kvalitetssäkringssytemet ISO 9002 och vi arbetade sedan sommaren 1995 enligt detta Kvalitetssäkringssytem. Detta innebar att Vildmark i Värmland hade definerat en kvalitetspolicy och hade satt upp kvalitetsmål för Vildmark i Värmlands naturnära verksamheter.

Vildmark i Värmland var först i Sverige med att arbeta enligt kvalitetssäkringssystem ISO 9002 för naturnära aktiviteter.

Vem är du?

Vildmark i Värmland "tredjepartscertifierat" sig inte utan vi nöjde oss med att ha en så kallad "andrapartscertifiering" för företagets samtliga naturnära verksamheter som timmerflottfärder, forspaddling, kanotturer, campingen mm.

"Andrapartscertifiering" innebär att företaget anlitade en extern konsult som gick igenom företagets kvalitetsarbete varje år. Vi hade alltså inget "kvalitetscertifikat" att sätta upp på väggen.

ISO 9000 är en internationell standard för kvalitetsarbete inom näringslivet.

Birgitta o Anders Wiss