Konsultuppdrag

Konsultuppdragen startade i slutet av 1990-talet i samband med att vi arrenderade ut Vildmark i Värmland. Det blev mer tid till att omsätta de praktiska erfarenheterna som jag fått som egen företagare. Jag tyckte att andra skulle få ta del av mina erfarenheter. Jag har inte gått ut aktivt och marknadsfört mig, utan gjort uppdrag på förfrågan utifrån referenser och de som samarbetat med mig under årens lopp.

Konsultuppdrag har aldrig varit en hvudsysselsättning för mig.

Typer av uppdrag.
- Utbildat lanthandlare om turismens betydelse för handeln och kunna dra nytta av den för den egna verksamheten. 1999 - 2000.
- Värmlands Turistråd mellan aug 2000 t o m dec 2004. Utbildning och projektuppdrag för att marknadsföra besöksnäringsföretag på olika marknader i Sverige o Europa.
- Utbildning av besöksnäringsföretag i Östgergötland - att produktutveckla, hitta målgrupper o marknader och lansera egna upplevelseprodukter. 2003 - 2004. 2009, 2010
- Genomföra EU-projekt och dra igång en intresseförening för besöksföretag i Hagforsbygden. 2002 - 2007.
- Utredning av en intresseförening inom campingrörelsen. 2004.
- Generationsskifte i ett byggföretag 2006 - klart 2007.
- Kreditgarantiföreningen i Värmland.
- Mässansvarig för Hela Sverige skall leva-utställningen 2010