A.Wiss Vildmarkskonsult AB

A. Wiss Vildmarkskonsult AB bedriver affärsutveckling, marknadsföring, styrelsearbete på ett praktiskt sätt för småföretagare sedan mitten av 1980-talet. Målinriktat och jordnära. Allt utifrån egna praktiska erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i det verkliga livet som egen företagare i över 25 år.

Affärs-utvecklingen i flera steg
av småföretag har jag hållt på med sedan slutet av 1980-talet. Det är ett program som sträcker sig över 4 dagar där man går igenom samarbete med andra, produkter o produktutveckling, marknad o målgrupper och utveckling av dessa, marknadsföring och säljarbete. Arbetar med sitt eget företag mellan de olika kurstillfällena.

Styrelse-arbete
har jag deltagit aktivt sedan början av 1980-talet i olika verksamheter. Ordförande och ledamot i bl a bank, aktiebolag, dotterbolag till börsföretag, organisationer, föreningar, ekonomiska föreningar m m.

Nyckeltal

Föredrag som har jag hållit i ca 25 års tid sedan början av 1980-talet. Det har varit mycket med besöksnäringen, företagande, affärsutveckling m m. Har tagit fram eget material. Det är praktiska föredrag med mycket ur det verkliga livet.

Konsult-verksamheten. Jag tar konsultuppdrag främst i små ägarledda företag där resultat- o balansräkningarna är ett viktigt hjälpmedel. Jag försöker använda dessa på ett praktiskt sätt. En viktig fråga som kräver sitt svar är, hur ser Du och Ditt företag ut om 3 år och framåt. Målen. Få fart på denna process är viktigt.

Birgitta o Anders och Vildmark i Värmland som vi startade 1979. Vi började med att erbjuda turister o företag med att bygga sin egen timmerflotte och åka på den i ca 10 mil på Klarälven i norra Värmland. Våren 1987 köpte vi en kanotrörelse och våren 1993 en campingrörelse vid Klarälven.


Vildmarkslag 4 §
      Vildmarkslag 1§     Kontakt       Tillbaka