Affärsutveckling
Affärsutveckling 1
Samarbete

All affärsutveckling bygger på samarbete på flera sätt. Jag brukar tala om 4-dimensionellt samarbete.
Uppåt - neråt. Olika stora företag. Olika tydliga företag. Olika profiler.
Framåt - bakåt. En liten partner kan bli stor och en stor kan bli liten. Det finns de som strävar och drar och det finns de som bromsar. Bägge kan ha sina fördelar.
Höger - vänster. Kollegor åt olika håll både när och fjärran.
Tidsfaktorn - när med andra ord.Alla som vill samarbeta måste tolerera att den som vill samarbeta kan göra det med flera olika samtidigt.
Viktigt är att förklara varför, för vem och vad och vilka samt vad målen är.
Berör även hälsa, stress, kommunikation mm.

Affärsutveckling 2
Vi följer upp från Affärsutveckling 1.
Turism som fenomen.
Produkter, produktutveckling, varor o tjänster, kundnytta.
Framgångsrika produkter, kunder och vad är bra för kunden, dvs kundnyttan.
Hemläxa om KUND.

Affärsutveckling 3
Uppföljning av tidigare möten.
Det är viktigt att ta om och se till att allt är med.
Dagens tema är Marknader, målgrupper och kundnytta.
Framgångsrika kunder - vad är det?

Affärsutveckling 4
Profil, budskap, lancering, marknadsföring, sälja m m.
Framgångsrika företag har grepp på sin utveckling och vet vad de gör.
Marknadsföring är ingen slump och det är inte företagande heller.
Det gäller bara att veta vad man håller på med och varför långsiktigt.

Det personliga varumärket

Lite idéer om hur man arbetar med det personliga varumärket. Personlig stil är viktig om man vill synas.

Föredragstabell
Jag har föreläst på många olika seminarier, universitet, högskolor och i andra sammanhang. De flesta vill höra hur Birgitta och jag gjorde ett säsongsföretag till att bli ett helårsföretag.

 

Tillbaka