Lönsamma råd

Under följande rubriker så kommer det att finnas detaljerade råd som kan passa de flesta verksamheter. Se råden som en liten kontrollista så att ni inte glömmer bort något. När man fastställer en verksamhetsplan, som skall vara läsbar och begriplig för alla intressenter, som alla verksamheter måste ha, kan denna lista vara bra. Första rådet är alltså att ta fram en verksamhetsplan. Se punkt A:1

De 50 råden är behandlar sammanfattningsvis i följande:

Hitta kapital - Sälj bättre - Köp smartare - Bästa bokföringsråden - Din viktiga privatekonomi - Locka personal - Imponera på riskkapitallister

A Så får du lättare in nytt kapital

A:1                Det skall finnas en nedskriven affärsplan där organisationens/bolagets/företagets verksamhet, marknad, målgrupp och ekonomiska fakta anges. Där ska det klart framgå vad verksamheten har fokus på.

A:2                Var väl förberedd. Verksamheten skall vara eller ha möjlighet att bli lönsam. Förklara noggrant vad dina och andras pengar dvs kapitalet  skall användas till.

A:3                Ha gärna tillväxt i företaget. Det behöver inte bara vara i antalet anställda. I dag arbetar många i nätverk. Ange noga hur ni tänker utveckla och samarbeta i  ditt nätverk. Var a med andra ord beredd på att ge o ta eller ta o ge.

A:4                Lån eller kapital från nya ägare? Ställ er frågan om ni vill ha in nya ägare genom att sälja en del av företaget till dem. Nya ägare vill ofta ha en "utgång". Ibland vill de kunna sälja sin andel med vinst redan inom en snar framtid. ür det värt att förlora inflytandet på det sättet genom nya ägare?

Om ni beslutar om lånealternativet, tänk på att ni måste kunna betala räntor från första dagen. Det behöver inte vara negativt med nya ägare. Man kan bredda kompetensen den vägen. Om ni väljer nya ägare, se er om efter kompletterande kompetens som är värdefull för bolaget.

A:5                Genom att ha en professionell styrelse får ni lättare lån och attraherar nya investerare. Det är bra om det finns andra kompetenser i styrelsen än VD, ägare och suppleant, vilket ofta bara är två personer eftersom VD och ägare är samma person. Styrelsen klan också fungera som bollplank och rådgivare.

B Väx smart

B:1                Fokusera tydligt, sprid inte riskerna. Under dotcomerans våg blev det extra tydligt att företag som försöker göra allt och byter inriktning titt som tätt inte håller i längden. Som en konsekvens av den bubblan ställs därför extra höga krav i dag på att företag fokuserar.

B:2                Få med all personal. Kommunicera fokus sp att medarbetarna vet vart ni är på väg. Diskutera de gemensamma värderingarna och enas omkring dem. Att förstå varför företaget finns till är viktigt innan man expanderar.

B:3                Sälj ett komplett erbjudande. I det ingår allt från hur man tar betalt till lojalitetsprogram. Det blir svårare för konkurrenterna att kopiera en produkt om den består av många delar.

B:4                Som  chef måste du våga stå på dig. Om du har valt ett fokus, en målgrupp och ett erbjudande ¨ håll fast vid dem. Gör inte misstaget att diversifiera.

B:5                Tänk internationellt tidigt. Om ni är fokuserade på en unik målgrupp innebär det att den tar snabbt slut i Sverige. Därför är det klokt att flytta samma koncept till en annan marknad. Genom att bilda ett dotterbolag blir det än svårare för andra företag att kopiera din produkt.

Ett sätt att påbörja utlandserövringen är att låta samma erbjudande i Sverige även gälla på utländska marknader. En annan är att samarbeta med ett eller flera företag i utlandet.

C Så får du riskkapitalisterna på fall.

C:1                Det är viktigt att kontakta ett riskkapitalbolag som har en verksamhet som stämmer överens med den man själv har. På www.vencap.se anges så gott som alla svenska riskkapitalbolag. Då slipper man lägga ned en massa arbete på fel bolag. Just nu är programvara, telecom, IT, och bioteknik några branscher som riskkapitalisterna är intresserade av.

C:2                Allt det viktiga skall stå i affärsplanen. Idag måste man vara tydlig, eftersom så många jagar pengar. Skriv utifrån ett investerarperspektiv. Förklara varför detta är bra investering, och inte så mycket om allmän information.

C:3                Ha gärna kompletterande kompetenser bland entreprenörerna, inte bara uppfinnare. Det är även bra att ta in genomförande- och försäljningskunskap.

C 4                Se över affärsmodellen. Förklara noggrant hur ni tänkt tjäna pengar. Uppge inte till exempel att varje ny exportmarknad kostar 2 miljoner kronor och att marknadsföringen går på 4 miljoner. Däremot ska man förklara vilken sorts marknadsföring som ska användas, när den skall lanseras och vem som skall göra den. Bevisa i affärsplanen att det verkligen finns ett behov av produkten. Använd demokunder och marknadsundersökningar.

 

D Håll koll på konkurrenterna

D 1                Glöm inte att ta reda på hur marknaden och konkurrenterna ser ut. Möjligheten finns att er "världens bästa produkt" måste konkurrera med 10 snarlika produkter. Snabbväxarna måste vara särskilt fokuserade. Man skall vara smal och bäst, inte försöka sig på flera olika saker.

E Så lockar och behåller du attraktiv personal.

E 1                Det finns flera argument varför ett litet företag är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetaren syns. På ett mindre företag blir man tydligare som individ. Delaktighet och den egna prestationen blir uppmärksammade. Om man är skicklig syns man snabbt. Det är också möjligt att få ett större gehör för sina id¹er, det går att påverka.

E 2                Känslan. Det blir tydligare på ett mindre företag vilka värderingar som genomsyrar. Locka genom att rekrytera med denna känsla. Sen kan den anställde få stor frihet att agera utifrån dessa värderingar. Att göra värderingarna tydliga är ett sätt att rekrytera personal som passar företaget. Det är viktigt att den som anställs kan stå för produkten. Då blir personen mer äkta och stolt över att jobba just här.

E 3                Skarp lärandekurva. Som anställd blir man delaktig i hela företaget. Från det lilla till det stora. Från att köpa pennor till strategiska beslut. Här har man större möjlighet att skaffa sig bred erfarenhet och ägna sig åt det som intresserar. Betona att den här arbetserfarenheten kan vara det första steget i karriären.

E 4                Påverka förmånerna. På ett stort företag får alla nästan samma standardiserade förmåner, som t ex semester. Men på ett mindre går det att få mer individuella förmåner.

E 5                Snabbare och tydligare karriärmöjligheter. Eventuellt kan till och med ett delägarskap hägra. Det går att föra en konkret diskussion om vart den anställde vill avancera.

F Bokföringsråden

F 1                Skapa bra rutiner för redovisningen från början. Använd en anpassad standardkontoplan. Ha ordning och reda från dag ett över bolagsformalia, avtal, registreringsbevis, F-skattsedel och annat. Det kommer att underlätta. Se till att aktieboken ¨ med bolagets ägare ¨ är uppdaterad.

F 2                Bokför för din egen skull. Redovisningen är ett utmärkt styrmedel om den är avstämd och periodiserad. Genom att regelbundet analysera aktuella rapporter får man fram bra beslutsunderlag i rätt tid. På köpet finns det underlag som behövs för att kunna lämna skattedeklarationer.

F 3                Redovisningen är ett styrmedel. Genom att analysera balans- och resultatrapporterna lär man sig mycket om företaget. Som om kunderna betalar i tid och om man fakturerar det man ska.

F 4                Ta fram de nyckeltal som är viktiga för just ditt företag. Gör det möjligt att jämföra över flera år och analysera utvecklingen. Jämför gärna med andra företag i branschen.

F 5                Bygg nätverk och skapa goda relationer till bank, revisorer och redovisningskonsult. De har goda kunskaper om villkoren för småföretag. De kan ge råd - förutsatt att de tillfrågas i tid ¨ om hur ni kan förbättra lönsamheten och resultat, samt undviker oönskade skatteeffekter. Ett tips är att göra ett personligt besök på banken för att presentera ert bokslut. Det ökar chanserna att få krediter till bra villkor.

G Bli en bättre inköpare

G 1                En sittande fågel får inget. Tänk kreativt och ta hela tiden nya initiativ. Försök hitta nya leverantörer och nya inköpsmetoder hela tiden. Säljare anstränger sig ofta att vara kreativa. Gör det också på inköpssidan. Använd till exempel internet.

G 2                Var alltid 100% ärlig. Det är lätt för en inköpare att säga att man får ett lägra pris av en annan leverantör, även om det inte är så. Ett ryskt ordspråk lyder: "Med lögner kan du kanske ta dig framåt i livet, men du kan aldrig vända åter".

G 3                Tänk internationellt. Begär in offerter från leverantörer i de bästa och billigaste länderna. Var inte rädd för att ge dig ut i världen. Att hitta leverantörer utomlands kan spara mycket pengar.

G 4                Se över logistiken och era förpackningar. Hur många gånger omsätter ni lagret? Kan omsättningshastigheten öka? Packar ni era produkter på de gynnsammaste och mest fraktvänliga sättet?

H Bli en bättre säljare

H 1               Sälj med värderingar. Tänk igenom vilka värderingar ert företag har, till exempel etik, moral, och vad som utgör en framgångsrik affär för er och kunden. Sen bör man fråga sig om den kund man vill jobba med verkligen är rätt för ert företag. Det kan man göra genom att träffas och känna efter o man tycker och vill samma sak. Studier visar att en av de största anledningarna till att kunder byter leverantörer beror på att leverantörerna hör av sig för sällan.

H 2               Förbered ditt säljbesök noga. Innan du beger dig på mötet, svara på frågorna: Vem är det jag skall träffa? Vad skall jag göra?  Varför skall jag dit? När ska jag vara där? Var skall jag vara? Hur skall jag lägga upp mötet? Och glöm inte att läsa igenom företaget du skall till.

H 3               Ha tydliga mål med besöket. Vilka är de kort- och långsiktiga målen? Ett kortsiktigt kan bli att träffas en andra gång, ett långsiktigt kan bli att leverera under en lång tid.

H 4               Äverraska kunden. Var modig och kom med kreativa och rimliga förslag. Om du bara har en halvtimme på dig är det bra om du kan överraska med inspirerande id¹er. Kunden vill uppleva att du har satt dig in i verksamheten. Det innebär också att du måste förstå din kunds kund. Orsaken är att du vill få din kund att göra bättre affärer med sina kunder.

H 5               Följ upp mötet ordentligt. Gör det ni bestämt er för. Stäm av genom att till exempel mejla eller skicka ett brev om det ni kommit fram till. Om det inte blir någon affär just nu kan du säga att du hör av dig om ett halvår. Ring då och fråga hur situationen är.

 

I Sälj in ditt företag bättre.

I 1                 Det är i regel med kostnadseffektivt att ägna tiden åt befintliga kunder än att försöka hitta nya. Relationen till dem är nämligen redan upparbetad. En trend just nu är följaktligen att vårda de kundrelationer man har. Ett mindre företag har större möjligheter att se den individuella kunden och har därför lättare att etablera en personlig relation med denna kund.

I 2                 Bemötandet mot kunden är A och O. Därför är intrycket som medarbetarna gör så viktigt. Då är tre saker särskilt angelägna.

a.     Var så pass lyhörd att du själv kan reagera på fel som du själv orsakar. Om du på eget initiativ rättar till  en sak som gått fel, kan det inledande missnöjet övergå i nöjdhet.

b.    Tillmötesgå kundens önskan om specialbehandling. Människor känner sig sedda då.

c.     Erbjud en överraskning tillsammans med produkten. Något utanför avtalet som till exempel en gratis lampa när en cykel säljs.

I 3                 Var lyhörd för medarbetarnas behov. Det gäller särskilt i mindre företag där personalen är ansiktet utåt. Var uppmärksam på att det i längden kan vara jobbigt att handskas med kunder. Därför måste de anställda ta ett steg tillbaka och byta arbetsuppgifter.

I 4                 Att systematisera kundregistret är att rekommendera. Det är inte bra att låta det stanna i medarbetarnas huvuden. Här skall framför allt kundens historia berättas, som vad och hur mycket kunderna har handlat tidigare. Man skall inte behöva be om den sortens uppgifter varje gång. Ett anständigt register visar också hur lönsamma olika kunder är.

I 5                 Belöna kundlojalitet. Inse samtidigt att lojalitet inte bara är lika med antalet återköp. Man kan till exempel belöna kloka kundförslag på förbättringar och dem som varit kunder i tio år. Eller ge kunder som planerar sina beställningar ett bättre pris. Men var mer kreativ än att dela ut ännu ett kundkort eller choklad.

J Glöm inte din privata ekonomi.

J 1                 Tänk på att stå på företagsförsäkringarnas "tre ben":

a.     Tjänstepensionen, som kan kombineras med efterlevandeskydd

b.    Tjänstegruppliv (TGL) är en livförsäkring som utfaller till insatta förmånstagare, som make, maka, sambo och barn.

c.     Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en olyckfallsförsäkring.

J 2                 Sjukvårdsförsäkringen. Som chef och ägare behövs du verkligen i företaget. Med den här försäkringen får du snabbt och smidig tillgång till specialistvård.

J3                  Skriv ett kompanjonsavtal. Om ni är fler än en ägare är det bra att i skriftlig form ange vad som händer om någon dör, blir långvarigt sjuk eller om ägarna blir ovänner. En jurist bör hjälpa till att skriva avtalet. Man kan binda en försäkring till kompanjonsavtalet. Den gör att pengar från denna försäkring tillfaller kompanjonen/kompanjonerna om en delägare avlider. Pengarna används sen till att köpa tillbaka de aktieandelar i företaget som den dödes anhöriga har fått ärva.

J 4                 Sätt av pengar till pensionen från början. Man måste räkna med de här bitarna redan från att företaget sjösätts. Annars riskerar det att gå flera år innan man börjar spara.

J 5                 Sjukavbrottsförsäkringen. Gäller framförallt om man är ensamföretagare. Den försäkringen täcker mer eller mindre de fasta kostnaderna på kontoret när man är sjuk. Som lokalhyra och telefonabonnemang.

K IT-lösningar som effektiviserar

K 1                Använd mobilt internet för att bli fri från den fasta arbetsplatsen. Bygga upp ett mobilt internetstöd för att hämta e-post och surfa från vilken plats som helst. Nu står vi i den brytpunkten när saker och ting inom mobilt internet verkligen är på väg att hända.

K 2                Ha en närvaro på internet. Internet blir allt viktigare för att söka information.

K 3                Använd internet för att bygga virtuella samarbeten. www.Projektplatsen.se är ett exempel på hur flera mindre företag kan gå ihop för att ge en komplettare lösning. Som virtuell reklambyrå som utgörs av enskilda frilansare.  Genom nätverket kan de erbjuda en kund en komplett lösning.

K 4                Använd internet till att göra affärer. Förutsättningen är att säkerheten och integriteten först måste garanteras. Mundigheter tar i dag hjälp av "elektronisk verifiering" för att uppfylla de kraven. Ett mindre företag som jobbar mot en myndighet kan köpa den lösningen.

K 5                Se över den interna informationsstrukturen. Det gäller system som exempelvis ekonomisystem, kundreskontra och system för orderlagerhantering. Informationen måste dessutom vara tillgänglig digitalt. Det är en förutsättning för att kunna kommunicera med andra företag och sälja till kunder över internet.

 

 

allehanda diverse kontakt Tillbaka