Segelbåtstypen Trollungen

1926

Trollungen ritades av Bertil Bothén, Göteborg detta år. Båten är ca 6,2 m lång, 1,8 m bred, =,7 m djup och för 15 kvm segel. Hur många som byggts vet vi inte än. Kanske 50 st.

Här har jag samlat det jag vet om Trollungen idag. Vet väldigt lite om historik, hur många som byggdes om reviderade ritningar m m.
Det är ostrukturerat än så länge då det inte finns så många uppgifter.
Skall bli bättre förhoppningsvis längre fram.

 

Ritning på Trollungen från 1926 Det lär ha byggts tre Trollungen efter denna ritning. Läs nedan.

 

Hämtat från Statens Maritima Museum: Kommentarer till ritning en ovan
Entypsbåten Trollungen ritad av Bertil Bothén, inledde en epok i svensk segling, inte båten som sådan, trots att den kravellbyggda båten i mahogny påminde om en Hauptmöbel, men för 1300 kronor, utan för att Trollungen var den första i en lång rad av entypsbåtar som äntligen blev etablerade i den svenska båtvärlden. Redan vid förra sekelskiftet hade flera försök gjorts: Måsar ritad av John Johnson 1901, Lisbeth båten 1902 ritad av Henning Haglind, Tärnor ritad av Carl Holmström 1903 och Svanor samma år av John Enberg. Senare ritade Erik Salander Lara båten år 1915. Anledningen till att ingen bestånde framgång för entypsbåtar kunde åstadkommas var flerfaldiga: knappast ingenting utöver verktyg, maskiner och redskap tillverkades i en och samma form, bilar hade ännu inte börjat rulla på vägarna. Därtill kom en massiv opinion från båtkonstruktörerna mot entypsbåtar som man menande hämmade utvecklingen. Man kunde också peka på de resultat som den snabba båtutvecklingen genomgått under 1890-talet. Först med Trollungen som kom på vattnet 1927 kunde entypsbåtarna etableras, samma år som den första serieproducerade Volvon rullade av bandet vid Torslanda. Opinionen hade börjat svänga till förmån för standardisering. Genom att bygga i serier kunde varor bli billigare, ge bättre lönevillkor, kortare arbetstider än exempelvis båtvarvsnäringen. Det var givetvis svårt att producera träbåtar industriellt, men industriproduktion blev ett eftersträvansvärt ideal och med detta miskade motståndet mot entypsbåtarna som under 1930-talet oavbrutet ökade i antal. 1930 ägde Stockholmsutställningen rum där funktionalismen visades för 4 miljoner besökare. 10 år senare hade statsminister Per-Albin Hansson, skeppsredaren Sven Saléns vän skapat en mycket framgångsrik ideologi kring kollektivism och funktionalism som den svenska modellen. 53.8% av väljarna ställde sig bakom denna 1940 i S rekordval. Sven Salén inspirerades av landsfadern Hansson med sin folkhemsideologi och knöt an till detta med sina visioner om en båt med ett "högre syfte" Denna båt var Folkbåten, en båt som kunde bli var man egendom tack vare funktionalismen. Men det är en annan historia. Så vidlyftiga tankar hade inte Bothén när han resonerade kring Trollungen som han ritade som en "släng- och badbåt" som han utryckte det för Badgästernas Segelförbund i Göteborg.

 

Hämtat från Statens Maritima Museum: Kommentarer till ritning.
Hej Malin, även ritningar i fragment kan ge anledning till nedslag i historien, de kan motsvara noterna i musiken. Innan vi lägger Trollungen åter till handlingarna är det på sin plats med en ytterligare kommentar: Tre båtar byggdes och seglade sommaren 1926. Trollungen var snabb i lätt vind men alldeles för vek under friska vindförhållanden. Bertil Bothén beslöt då att göra en större revidering eftersom bara tre båtar hunnit tillverkas. Bland annat ökades skrovets längd med omkring en meter. Modifieringen blev mycket lyckad, båten var lika snabb som tidigare i lättvind men bar nu fulla segel i 8-10 sek. meters vind.
Det byggdes vad jag har kunnat få fram sedan omkring 60-70 stycken båtar. Några hamnade i Gävle. Att det inte blev fler får nog tillskrivas konkurrens från billigare båtar, framförallt Stjärnbåtar och Långedragsjullar i 18 kvm. klassen.
Ritningen på Trollungen daterad 1926-10 gällde således de tre först byggda båtarna.

   
   
   
 

Bertil Bothén, 1892-1966, ritade många segelbåtar bl a Trollungen.

1930

N. Sundin, Docksta båtvarv AB byggde en Trollungen "Kajsa" till Gunnar Ekholm, Sundsvall. Vilket nummer vet vi inte.

Torsten Sundin Denna bild har jag fått av en av "Lunkentuss" Jorden-Runt-Seglare, nämligen Dag Ekholm. Båten på bilden är enl. uppgift en "Trollunge", ritad av Bertil Bothèn och byggd av N. Sundin, Docksta Båtbyggeri år 1930 för Dag Ekholms pappa Gunnar Ekholm, Sundsvall. Men denna båt är ju till skillnad mot den i Torsby, klinkbyggd! Fanns det både kravell- och klinkbyggda "Trollungar" efter samma linjeritning?? Hur många byggdes? Denna "Trollunge" ser ut att ha beteckningen T 88 i seglet.

 

Trollungen Kajsa som byggdes av Docksta Båtvarv AB 1930 och ägdes av Gunnar Ekholm, Sundsvall.

   
1935 kanske

3 st Trollungen som utlottningsbåtar i kanalen utanför Gumperts handel i Göteborg.

1943
   
   
   
2000 kanske Trollungen ägs av Karl Johan Jakobsson på Jakobssons i Dragsmark som renoverade och sålde båten till Lysekil.
2005 kanske Trollungen ägdes av Tommy Jönsson från Lysekil.
2010 kanske Trollungen ägs av Jesper Wilen, Grundsund.
2018 våren Trollungen är skolobjekt på en träbåtsreparationskurs vid Stjärnbåtsgängets lokal i Nol. Ledare är Jesper Wilén, Grundsund. Kölbultarna är bytta till rostfria tillsammans med nya bottenstockar. Det är järnkölen som rostat.
2018-04-22 Trollungen Trollet (båten fick detta namn idag) n kom till Torsby denna dag. Den ställdes under tak för att repareras till vintern. Trollet är byggd troligen mitten 1930-talet av någon i mahogny. Den har en skada mitt på styrbord fribord i vattenloinjen.
 
 
 
   
0000000000  
2018-05-16 8:23