Mina andra båtar

"Cinderella" Saga Tour 27 som är byggd i Selje, Norge 1973. Seglar.

ABC-dinge byggd i plast ca 1958. Seglar

Segeljolle med centerbord. Ca 6 m2.

Insjöeka byggd 1958 efteren John Svensson-ritning. Seglar.

J 10 nr 88 Erling Ärlingsson J 10 byggd 1943. Skrotad 2010.

4-mastade barken "Viking" Fartygselektrikerskola på Viking i Göteborg våren 1962. Hotellbåt i Göteborg.

Isbrytaren "Tor" snövintern 1965-66. Byggd 1963 på Wärtsilä-varvet i Åbo, Finland.Är troligen i Sankt Petersburg.

Minsveparen M51"Hanö" Minsvepare på Nordsjön och runt Shetlandsöarna hösten 1966. Upphuggen.

Torsby Småbåtsvarv    _/)